Dossier Parking

Dossier Parking

Hier wordt het parkingbeleid onder de loep gelegd. Zijn er andere belangen bij gemoeid dan enkel maar het opvolgen van het mobiliteitsplan?


In onderzoek.

Parking Lichtorenplein


Hierstellen we een aantal vragen over het het project. Is het goed ? Komt het ten goede van de gemeentschap of zijn er andere belangen in het spel?

We betwisten echter geenzins de architectuur of de vormgeving.

Speelt de burgemeester hetzelfde spelletje als in 1991 waarin volgens een artikel in Knack toch vermoedens bestonden dat hij het gemeentebestuur verplichte om met de groep Wellens samen te werken. Toen betrof het namelijk ook een ondergrondse parking onder de mini golf.?

Zolang onze lokale gekozen "notabelen" naar de pijpen van onze burgemeester dansen en blijk geven van normenvervaging zal niets veranderen. Toen niet, nu niet , nooit niet.


Read more: Parking Lichtorenplein