Protest Sites

Protest Sites

Links - Belgische protestsites

Protest te Lebeke:

Buurt actie comitée BACH www.pasghetti.be

  BACH : Buurt Actie Commité Heizijde is een groep van meer dan 500 gezinnen die opkomt voor de leef- en woonkwaliteit van de wijk Heizijde te Lebbeke. Het bedrijf Ets. Pascal De Saedeleir NV , gelegen in de wijk Heizijde te Lebbeke wil op korte termijn met de helft in oppervlakte toenemen en op lange termijn zelfs bijna verviervoudigen.Hierdoor zal een oppervlakte van 14 voetbalvelden ingenomen worden!  Het bedrijf ligt als enig bedrijf op een ambachtelijke zone, omgeven door een dichtbevolkt woongebied. Door de uitbreiding komt men in woonuitbreidingsgebied terrecht.Om deze mogelijke uitbreiding te onderzoeken heeft men een planologisch attest aangevraagd.   

Protest te Oostkamp:  

www.oostkamp.org 

(Te oostkamp protesteren burgers tegen hun burgemeester die ook de voorzitter is van het WVI. Het gaat om mogelijks onregelmatigheden met bouwgronden. Welnu, ook te Knokke is het WVI werkzaam, dit samen met ons gemeentebestuur en hier slagen ze erin o gronden in 98 aan te kopen voor 180- 210 fr/m2 en te verkopen voor 11.000 m2)Er is dus wel degelijk grensoverschrijding

Protest te blankenberge:

beste,  ik merk hetzelfde hier in blankenberge, en ik weet ook dat ik niemand ben om iets te beginnen. ik heb ook al zitten denken om een brief aan de koning te schrijven. ik durf niet echt te zeggen waarover het gaat omdat ik geen macht en geld heb. maar ik ben blij dat er nog mensen zijn zoals jullie die opkomen voor eerlijkheid en betaalbare woningen. met vriendelijke groeten  
Read more: Links - Belgische protestsites