Dossier Knokke-Heist - Sociaal

Steekkaart sociaal-economische cijfers Knokke-Heist 20.08.2006

Knokke-heist sociaal...?

slechts 1.7 per 100 inwoners sociale woningen tegenover 5.5 in andere gemeentes

Werlozen: 7, 6 % tegenover West-Vlaams gemiddelde van 7,4 % 


 

 
Steekkaart sociaal-economische cijfers Knokke-Heist

KNOKKE-HEIST - De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) heeft het gemeentebestuur een steekkaart met sociaal-economische cijfers over de periode 2002 tot 2004 bezorgd. In deze tabel wordt de kustgemeente vergeleken met het gemiddelde resultaat van het arrondissement Brugge, West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest. Op het vlak van demografie valt voor Knokke-Heist de negatieve natuurlijke aangroei van -6,2 op. In de gemiddelde Vlaamse gemeente zijn er immers iets meer geboorten dan overlijdens zodat de natuurlijke aangroei licht positief is met 0,2. Oorzaak is het typische vergrijzingsfenomeen aan de kust. Met een ouderdomscoëfficiënt van 186,4 is Knokke-Heist op 1 gemeente na de meest vergrijzende gemeente van West-Vlaanderen.

Met een migratiesaldo van 12,2 per duizend inwoners (de 8ste plaats van alle West-Vlaamse gemeenten) scoort Knokke-Heist dan weer duidelijk boven het Vlaamse gemiddelde (2,3). De opvallend grote inwijking illustreert de aantrekkingskracht die Knokke-Heist uitoefent op de bevolking in het binnenland.

De werkloosheidsdruk ligt met 7,6 procent iets boven het West-Vlaamse gemiddelde (7,4) maar wel onder het Vlaamse gemiddelde (8,4 %). Het aandeel laaggeschoolde werklozen (42,4 %) als jeugdwerklozen (19,8 %) is merkelijk lager dan het provinciale gemiddelde (respectievelijk 49,3 % en 27,4 %)

Het aandeel loontrekkers in totale werkgelegenheid (69,0¨%) ligt in Knokke-Heist beduidend lager dan in het arrondissement (81,1 %), West-Vlaanderen (80,2 %) en het Vlaams Gewest (83,3 %). Tussen 1992 en 2002 neemt het aantal loontrekkers echter sterk toe met 18,9 %. De gemiddelde stijging in West-Vlaanderen bedraagt slecht 9,6 %.

Wat welvaart betreft, bedraagt het gemiddelde belastbaar inkomen per aangifte 30.771 EUR, dit is het hoogste bedrag van alle West-Vlaamse gemeenten. Aan de andere kant telt Knokke-Heist 5,5 leefloners per 1000 inwoners, dit is de 9de plaats in de rangschikking van alle West-Vlaamse gemeenten. Het Vlaamse gemiddelde bedraagt slechts 3,6. Het aandeel geboorten in kansarme gezinnen is 4,5 %, lager dan het Vlaamse gemiddelde maar toch hoger dan de gemiddelde steden en gemeenten binnen het arrondissement Brugge (3,9 %).

Ietwat verrassend is dat het aantal personenwagens per 100 Knokke-Heistse gezinnen slechts 96,4 bedraagt tegenover 116,8 voor de gemiddelde Vlaamse gemeente. Het feit dat 33% van de bevolking ouder is dan 60 jaar verklaart enigszins deze lage score.

Met een aandeel van 72,3 % woningen gebouwd na 1945, behoort de kustgemeente tot de top 10 van West-Vlaanderen. Het West-Vlaamse gemiddelde bedraagt slecht 62,2 %. Het aandeel woningen zonder klein comfort bedraagt 3,6 % (het West-Vlaamse gemiddelde is 6,4 %) Knokke-Heist telt slechts 1,7 % sociale huurwoningen per 100 gezinnen tegenover 5,5 % in de gemiddelde Vlaamse gemeente.