Dossier - Stads Schandalen

Dossier - Stads Schandalen

Nog bijlange niet alle mogelijke schandalen zijn, en zullen ooit worden onderzocht. Vandaar dat we een poging doen om de aandacht te vestigen op een aantal onduidelijklijkheden.

We laten U hierhierbij opmerken dat we er toch reeds een 7-tal aankaarten. Als we het spreekwoord: "Waar rook is, is vuur" in gedachten houden dan kunnnen we toch stellen dat we al met 7 brandhaarden zitten waarbij reeds 3 schepen en 1 burgemeester betrokken zijn(1/2 van het schepencollege).. Vindt U dat ook niet wat teveel van het goede.

De naam Lippens komt voor in het Dutroux dossierWaarom komt de naam van onze burgemeester voor in het dossier Dutroux?
Fictie of realiteit? Is dit weer een nieuwe schandaal omtrent onze lokale leider?We zullen het mischien nooit weten, eenvoudig omdat het onderzoek nooit in die richting is gegaan en er bestaat weinig kans dat een nieuw onderzoek ooit zal geopend worden. Maar er zijn wel nieuwe elementen gevonden waarbij na verloop van de tijd de politie WEL rekening zal moeten houden wil men het vertrouwen in onzerechtsspraak herstellen. De moeilijke vragen zullen NIET verdwijnen.
Read more: De naam Lippens komt voor in het Dutroux dossier

Casino, wat het stadsbestuur NIET vertelt

Wie heeft er het meeste baat bij een totaal vernieuwd casino?

Wie wilt de reserve kopen en casino en reserve in één project laten samensmelten?

Wie kan zo op de rug van de gemeente zichzelf verrijken?Read more: Casino, wat het stadsbestuur NIET vertelt

Mensenhandel in Knokke-Heist ?

Mensenhandel in Knokke-Heist.

Dossier van de lokale politie: Achter de façades van Villa's, bars en restaurants. [op pagina 5 van het politieartikel]

 

Het Knokke-Heist-Zoute is toch niet dat wat onze Burgemeester ons wil laten geloven. Zijn eigen politie spreek hem tegen. Buiten het hooliganisme waarbij rijkeluiszoontjes alles aan diggelen mogen slaan heerst er nu ook mensenhandel te Knokke. Tiens, waar hebben we dat nog gehoord?

Tstssttst meneer de burgemeester: zo netjes is JOU stad nu ook weer niet. Schoonheid en netheid is veel meer meer dan alleen maar propere straten. Propere handen bijvoorbeeld? of een zuiver hart?