De zwinbosjes 


Links.

1. Parlementaire vraag Nr. 228 van 16 Mei 2002 Vera Declerck - Aankoop Zwinbosjes 

2.Vlaams Parlement  Interpellatie van andre Vannieuwenkerke 26.04.2001 - Aankoop Zwinbosjes
-    


 

 

 

De zwinbosjes zijn ontegensprekelijk verbonden met het Project Finis Terrae.  

De Cie du Zoute zette de Vlaamse regering onder druk om deze naatuurwaardevolle gebieden slechts te verkopen tegen een mooie geldsom en de toelating om het project Finis terrae te laten doorgaan.  De Vlaamse Regering zorgde daardoor ervoor dat eerst de Zwinbosjes werden veilig gesteld voordat ze  toegaf aan deze chantage van onze O zo eerbare burgemeester. Maar geld is geld. 

Site in verdere opbouw