Hoe de Groene Ayahtollahs erin slaagden om de Golf van Knokke-Heist te beschermen tegen de willekeur van onze burgemeester.

Lokaal kent iedereen het verhaal waarin onze burgemeester lippens als underdog de idiote reglementering van de groene ayatollahs bestreed om zijn golf te redden. Hij liep rond als een briesende stier en nam alle mogelijke maatregelen om te voorkomen dat de extremisten ZIJN golf weer tot duinengebied zouden omploegen.Dat is het gekende verhaal. Hier volgt het ongekende verhaal van de Golfbescherming

 

De golf was onbeschermd en kon in de een of ander toekomst verkaveld worden.

2. Een duidelijke reglementering betreffende de bescherming van de nog weinig overgebleven groene gebieden in Vlaanderen was hoogst noodzakelijk.

3. Het is nooit de bedoeling geweest om de golf te laten omploegen tot duinengebied.

Hier heeft onze burgemeester zich meesterlijk om de tuin laten leiden. Hem kennende heeft men onze Leopold in feite bang gemaakt. Men zou hem zijn geliefde golf ontnemen en terug tot duin laten geworden. Een groene long voor allen in plaats van enkelingen. Het resultaat liet niet op zich wachten. Petities werden rondgedeeld, krantenartikels werden geschreven en de groene jongens werden zwart gemaakt. De golf zou en moest golf blijven. Punt ander lijn. De burgemeester liet zelfs inheemse plantensoorten planten om te bewijzen dat hij een echt natuurliefhebber was.

Ondertussen liet men hem doen en na de nodige politieke strijd kreeg hij ZIJN golf, maar:

Het duinendecreet was erin geslaagd om een DEFINITIEVE bescherming te verkrijgen voor de golf. De gehele golf. Niet het stukje golf dat de burgemeester op het oog had.

Ja, beste lezer, want wat onze waarde burgemeester niet aan de luide klok hangt is dat hij plannen had om langsheen de grens van ZIJN golf hier en daar lapjes grond te verkavelen.

Zo is bijvoorbeeld het stukje golf dat grens aan de Magere Schorrenlaan niet ingedeeld bij het BPA Golf, maar bij het BPA Kalfstraat.  En  daar mag dan wel verkaveld worden? Vandaar dat onze natuurvriend en golfbeschermer er 2 villa's wou bouwen. Datzelfde geld ook nog voor het clubhuis zelf. Dit laatste ligt in het BPA Berkenlaan. En dan heb je nog het stuk golf langsheen de Helmweg (BPA Kalfstraat) waar ook verkavelingsplannen voor bestonden.   

Zo ziet ge maar weer beste Knokke-Heistenaar. Bij ons is alles een Illusie. Wat men je vertelt en wat men je toont is nooit de werkelijkheid.

Wordt verder onderzocht. 

En dan is er nog iets wat weinigen weten, een klein akkefietje, maar toch de moeite waard om er eens kennis van te geven.

 Zoals U allemaal weet loop dwars door de golf het .... pad.  Het vertrekt aan de Sparrendreeef en mondt uit aan het waterkasteel. Daar is niets mis mee, dat is een officieel pad, maar: Beginnend aan de ingang van het clubhuis, lopend doorheen de gold en uitkomend aan de helmweg loopt een oud kerkwegje. Deze wegel, waarvan de resten nog weer te vinden zijn in het koning Bouwdewijnbos liep ooit van de Oosthoek tot aan de kerk aan het station.  In het boek van Maurice Coornaert, Knokke en het Zwin is dat duidelijk te zien. Een kerkwegel is zoiets als een verworven recht van de bevolking, min of meer te vergelijken met de zone "Non edificando" van Lippenslaan.  Het is een verworven recht en behoort toe aan de gemeenschap. Welnu, onze burgemeester heeft deze wegel, die tot de jaren 90 in gebruik was gewoonweg afgesloten. Dit betekent dat indien niemand van deze wegel nog gebruik maakt de binnen 30 jaar (geloof ik) terug eigendom wordt van de burgemeester. In feite is dit een soort gronddiefstal en dus verboden. Maar ja, de wegel ligt wel op het eigendom van Lippens. 

Nu, op zichzelf is da t geen probleem, maar deze wegel zou wel zeer waardevol geweest zijn moest in de toekomst de golf ooit verkaveld worden.  In dat geval zou hij dwars door bouwgrond zijn gegaan en wat zou dan de waarde geweest zijn van deze "gronddiefstal'. 

Je kunt het vergelijken met het recht van doorgang die iemand geeft doorheen andermans eigendom. Je hebt het recht niet om die doorgang te verbieden. Burgemeester Lippens heeft dit wel gedaan