Onze burgemeester doet zich voor alsof hij een natuurvriend is..

Maar de enigste natuur die hij beschermt zijn zijn jachtterreinen.  De rest is ondergeschikt aan zijn bouwplannen.  Om zijn imago enigzins op te krikken gaf hij een Natuurboek uit Naar de aanleidng van zijn 25-jarig burgemeesterschap was dit de ideale kans  om aan  inwoners van Knokke-Heist zijn liefde voor de natuur te toenen. En als hij zegt alle inwoners, dan bedoelt hij ook écht iedereen. Dus ook de mensen die een tweede verblijf hebben in zijn gemeente. En als goede burgervader weet hij natuurlijk dat die mensen vaak geen woord Nederlands spreken. Geen probleem voor Lippens. Dan zorg je toch gewoon voor een Franstalige versie van je boekje. Niets aan de hand? Toch wel. Want nu heeft burgemeester Lippens wel een groot hart, maar alle burgers een boekje bezorgen kost een bom duiten en de financiering van het hele project laat hij liever over aan de gemeente. Minimum kostprijs voor de gemeente: 125 000 euro

 

We plaatsen hier een paar artikels die de ware aard van onze natuurvriend tonen. 


 

DE MORGEN
KNOKKE VERLOST VAN ZWEMBADCOMPLEX door thomas dierckens
publicatiedatum : 12-01-2004Binnenland

Na bijna 25 jaar verkrotting is zaterdag begonnen met de afbraak van het zwembadcomplex Swimming Pool in het natuurreservaat De Zwinduinen in Knokke. 'Hoera!', juichen de natuurverenigingen, maar ze moeten wel slikken dat de Compagnie Het Zoute van burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) twee appartementsgebouwen neerpoot in het gebied.

Het was Vlaams minister voor Leefmilieu Ludo Sannen (Groen!) die zaterdag eigenhandig startte met de sloop van het compleet vervallen zwembadcomplex Swimming Pool in het natuurreservaat De Zwinduinen, tussen de villawijk Het Zoute en het vogelpark Het Zwin in Knokke. Het 222 hectare grote duin- en poldergebied was tot vorig jaar volledig in handen van de Compagnie Het Zoute van graaf Lippens, maar voormalig Vlaams milieuminister Vera Dua (Groen!) slaagde er in september 2002 in om het grootste deel ervan aan te kopen voor iets minder dan 5 miljoen euro. Inzake oppervlakte was het de belangrijkste aankoop van duinen sinds de aankoop van de Westhoekduinen in De Panne in de jaren vijftig.

Eind vorig jaar verleende de huidige minister van Leefmilieu Ludo Sannen het hele gebied het juridisch statuut van natuurreservaat. De Zwinduinen is namelijk het enige gebied aan de Belgische kust waar het strand ononderbroken overgaat in duingebied en polders. Na de sloop van het vier hectare grote zwembadcomplex zal een adviescommissie met daarin wetenschappers en vertegenwoordigers van de plaatselijke natuurverenigingen en overheden een beheersplan opstellen om de natuurwaarde van het gebied te herstellen.
"Hier vind je het hele ecosysteem van de Belgische kust in één afgesloten gebied", aldus Sannen. "Zowel polders, duinen, slikken en schorren zijn hier aanwezig. Het is ook een van de weinige plekken in Vlaanderen waar zoet en zout water met elkaar in contact komen. We geven de hele oppervlakte van het zwembad terug aan de natuur en de natuur terug aan de mensen. Daarom zullen we ook voldoende wandelpaden aanleggen. Dit gebied heeft alle mogelijkheden om uit te groeien tot een van de mooiste
natuurreservaten in Vlaanderen."

Lange tijd heeft het er slechter uitgezien voor de Zwinduinen. De Compagnie wilde er achtereenvolgens een jachthaven, een reusachtig congrescentrum en een golfterrein aanleggen. Het actieve verzet van plaatselijke natuurverenigingen verhinderde dat steeds. Toch is niet iedereen tevreden met het zogezegde 'happy end' van het meer dan twintig jaar lange aanslepende dossier. De Compagnie Het Zoute, een consortium van adellijke families waar de familie Lippens het meest in de pap te brokken heeft, wilde in 2002 immers alleen het gebied verkopen op voorwaarde dat er een bestemmingswijziging kwam van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). Daardoor veranderde een deel van het complex, met name de parking en het cafetariagebouw naar woongebied. Dat 1,25 hectare groot deel is nu nog altijd in handen van de Compagnie die er twee appartementsgebouwen op zal plaatsen. Daardoor sluit nog geen derde van het unieke natuurgebied aan bij het strand. In ruil ziet de Compagnie af van alle verdere gerechtelijke procedures tegen de Vlaamse Gemeenschap.
"We zijn natuurlijk heel tevreden dat de Zwinbosjes eindelijk beschermd zijn en het zwembad wordt afgebroken, maar dat er twee appartementsblokken komen, is wel een doorn in het oog", aldus Patrick Demaecker van Natuurpunt Knokke-Heist. "Zonder dit compromis had het echter wellicht nog veel langer geduurd voordat er een oplossing kwam voor het gebied. Hoe langer die uitbleef, hoe meer natuurwaarde verloren ging. Lippens gebruikte het zwembadcomplex als chantagemiddel. Hij heeft het bewust laten verkrotten om het later als pasmunt te kunnen gebruiken tegenover de overheid."