De idee voor het opstarten van deze site kwam tot stand tijdens onze verbeten strijd tegen de Knokse-Heistse strandpolitiek. Keer na keer werden we geconfronteerd met het machtsmisbruik vanwege het Knokse-Heistse stadsbestuur. Van enige deontologie was en is er nog steeds geen sprake. Ze eisen burgerzin van ons, maar ze willen dat zelf niet geven.


Een cultuur van normenvervlakking en vriendjespolitiek komt niemand ten goede.


Deze site heeft als doel iedereen te informeren over bepaalde gebeurtenissen in Knokke. Wij zullen geen blad voor de mond nemen en de burger zo goed mogelijk informeren. Over alles.


Dus waarde burgemeester, schepenen en raadsleden, langzaam maar zeker zullen wij alles uitpluizen en met iedere dag die voorbijgaat leren we bij hoe en waar we moeten zoeken.