Sjoemelt  een schepen met de financien van de stads VZW's

 Volgens de schrijver van een twee anonieme brieven, gedeponeerd in de brievenbus van verschillende raadsleden doet hij dat wel?

 


 1e anonieme brief.

 

Een anonieme brief is op zichzelf nietszeggend. Maar: Hij werd wel in de bus van MEERDERE raadsleden gedeponeerd en de schrijver blijkt over ZEER goede info te beschikken. Daarenboven is hetgeen hij zegt zeer gemakkelijk te controleren. Maar die opdracht tot controle moet door het stadsbestuur worden gegeven. En dat stadsbestuur bestaat vooralsnog uit 1 partij, de GBL. De partij van de burgemeester. En die weigert alle onderzoek. Zelfs de raadsleden die de brief gekregen hebben, reageren, op één na, niet. Enkel Stefaan Vandewal had de durf en de moed om persoonlijk de boeken op te vragen en te controleren.  Een onmogelijk werk, daar die bewuste controledag de betrokken schepen en 2 van zijn acolieten toevallig niets anders te doen hadden dan persoonlik aanwezig te zijn bij de controle? Hij kon zelfs geen papier inkijken zonder dat ze naast hem stonden.  Intimidatie in plaats van openheid?  Maar dat zijn nu al ondertussen gewoon van onze  "bestuurders".  Gezien niemand onder deze omstandigheden kan werken bleef er niets anders over dan naar huis te gaan. Tot op heden heeft geen enkel ander gemeenteraadslid zich aangeboden hem te helpen. 

Hier dus, geachte lezer, de brief? En stel U de vraag: De feiten die hier aangehaald worden zijn ZEER gemakkelijk te weerleggen, mits natuurlijk een diepgaande controle van die boekhouden. Maar dat gebeurt niet? Waarom, een controle betekend op zichzelf geen schuldaanvaarding. Dat zegt betrokken schepen zelf op het Vrt-nieuws naar aanleidng van de huizoekingen. (Het is niet omdat iemand wordt aangehouden dat hij schuldig is).

 Maar neen, Controles van zijn boekhouding vinden niet plaats. En de oppositie: waarom reageert die niet massaal?  Het is de Kans om een mogelijke beerput te ontdekken en op te ruimen. Vergeet niet dat die mogelijke fraude met ONS geld gebeurt. Maar zie wat is de reactie van bepaalde oppositiemensen als reactie op de fraudezaken: Een ervan vraagt om de zaken binnenhuis te regelen? .
En wat is de reactie van de meerderheid: Ze aanvaarden het voorstel unaniem. 

Resultaat: GEEN CONTROLES OM DE WAARHEID TE ONTDEKKEN, nochtans dat zouzeer gemakkelijk t eorganiseren zijn en dan kan deze tekst onmiddellijk van het net weggehaald worden.

wij vragen gewoon een open bestuur.  

 

Tekst van deze brief ( directe namen eggelaten) 

De gemeenteraad geeft geen enkele controle op enkele paralelle VZW’s zoals de Boeie, Roer en vrij atelier enz andere met privé-persoon opgezette financiële structuren. Er bestaat geen enkele duidelijke financiële beheersovereenkomst met VZW cultureel centrum waar de gemeenteraad inzage in heft. Die VZW’s ontvangen dan belangrijke sommen geld (enkele miljoenen) en hebben een vage boekhouding gecontroleerd door zijn schoonbroer. De doorgegeven cijfers zijn afgerond. De leden van de verschillende raden van bestuur van de VZW’s krijgen een opgesmukte boekhouding en mogen zeker geen vragen stellen over opbrengst, vergoedingen, sponsors of de schepen van Financiën maakt zich kwaad. Kneistival, welke opbrengst? Wie verzameld het geld voor wie? Aantal vaten bier? Juiste afrekening door wie? Of controleert de schepen van financiën zichzelf?

De officiële boekhouding van de VZW cultureel centrum wordt gecontroleerd door een boekhouder van een bekend boekhoudkantoor te Knokke-Heist.  De andere VZW’s worden in privé door diezelfde boekhouder verwerkt. Ondertussen is echter een zwaar conflict gegroeid tussen het boekhoudkantoor en de boekhouder wegens professionele fouten.

 De winstgevende activiteiten van de VZW’s blijven in de VZW en enkel de kosten van publiciteit, lokalen enz. zijn voor de gemeente!

 Sommige lonen worden aangevuld met kilometervergoedingen.

 De strandfuiven van de stad werden uitbesteed aan een privé firma  dewelke wederdiensten geeft. Er is een duidelijke belangenvermenging.

De VZW cultuurcentrum kreeg van Vlaanderen 10 miljoen. Wat is er allemaal mee gebeurd? Welke beslissingen door de raad van bestuur?