Het Corruptieschandaal en de Cie du Zoute

Gezien het onderzoek nog in volle gang is het aan het gerecht om de waarheid aan het licht te brengen.  Het is niet omdat iedereen te Knokke WEET hoe het eraan toe gaat dat het gerecht daarom bewijzen zal vinden die sterk genoeg zijn. Het grote probleem is dat wie steekpenningen heeft gegeven ook een overtreding heeft begaan en dus in feite medeschuldig is. Ofwel zal het gerecht dan een zekere immuniteit moeten geven ofwel zal niemand iets durven zeggen. Daarbij, wie is er zeker van dat het gerecht tot het uiterste zal gaan. Kan het feit dat volgesn geruchten Mervr. Hoste, de vrouw van de Brugse procureur Berkvens, een positie heeft in een financieële bankinstelling van de Fortis te Gent mogelijks een rol spelen. We weten het niet en we hopen van niet. Daarom laten we hier liever de pers aan het woord. Maar vergeet het niet, kennis is macht. 

Interessant is ook de reactie van het gemeentebestuur op deze feiten: 1e schepen Maxim Willems, reeds bekend omwille van vermoedelijk gesjoemel met de stedelijke vzw's gaf de gemeentelijke diensthoofden een leidraad van hoe zich te gedragen ingeval hinderlijke vragen werden gesteld.

 

De Compagnie Het Zoute, het vastgoedbedrijf van de familie Lippens, staat centraal in het smeergeldschandaal.
 

 

algemene nieuwslink betreffende het schandaal  


  Links:

1. Telefact 22.05.2006 

2. Trends 01.06.2006 - DE OMKOOPAFFAIRE ROND DE COMPAGNIE HET ZOUTE

3. Filmpje (Nieuwsblad) waarin de Burgemeester kort zegt dat hij van NIETS weet.  


 Enkele artikelen

 1. Knokke - Bouwvergunningen à la tète du client

2. Struikelt Lippens over Lippens? Hij weet van niets.

3. Miet Gobert aangesteld als gemeentesecretaris

4. Lippens ontslaat corrupte medewerker

5. Burgemeester Lippens ontkent dat gemeente smaargeld kreeg

6. Gemeentesecretaris vier maanden geschorst

7. Knokse secretaris ontkent corruptie

8. Rechterhand Lippens bekent corruptie - vastgoedmakelaar en gemeentesecretaris Knokke aangehouden

9. Immo-vennotschap kocht ambtenaar om? Rechterhand van Lippens bekent corruptie

10.  Knokke-Heistse gemeentesecretaris en tompan Cie du Zoute aangehouden op verdenking corruptie

11.Interpelaltie in gmeenteraad - Burgemeester weigert enig commentaar te geven 

12. College Knokke-Heist blijft bij schorsing gemeentesecretaris  

1. Knokke: bouwvergunningen 'à la tête du client'

01-JUN-06

Het weekblad Trends, door sommige jaloerse uitgevers ook vaak de Dag Allemaal van de Vlaamse ondernemerswereld genoemd, wijdt zijn hoofdartikel deze week aan de affaire rond de Compagnie Het Zoute van één van onze favoriete burgervaders, Léopold Lippens .

'Wie een werk wil uitvoeren, heeft in Knokke-Heist de keuze: twee jaar wachten of een snelle vergunning met een reukje aan,' schrijft het blad. De zaak gaat aan het rollen wanneer de Antwerpse notaris Jan Boeykens een nota schrijft aan het parket van Brugge. Boeykens is nochtans zelf een hoofdrolspeler in de voorbereiding van het omstreden vastgoedproject Finisterrae, een appartementenproject waar o.a. de Vlaamse 'captains of industry' Marc Coucke, Jan Coene, Bart Van Malderen en Christian Dumolin buren zullen worden. Volgens de nota handelen Knokse mandatarissen en ambtenaren "bewust in strijd met de wet." Boeykens ziet tot zijn afgrijzen dat het bestuur van Knokke-Heist vergunningen verleent die autoverkeer toelaten op een voetpad waar de laatste eeuw nooit een wagen reed. 'Er wordt al langer beweerd dat de stedenbouwkundige vergunningen in Knokke-Heist à la tête du client worden afgeleverd,' staat er.

Het Brugse parket heeft niet veel meer nodig en ziet zijn kans schoon om aan te tonen dat in België niemand onaantastbaar is.

'Vriendjespolitiek is een woord dat we niet kennen in de Knokse politiek,' beweerde Lippens in hetzelfde weekblad Trends in 2003 . Nochtans blijkt nu ongeveer het volledige schepencollege van Knokke actief in de vastgoedsector, terwijl andere politici dan weer flinke bedragen verdienden omdat hun grond werd opgewaardeerd tot bouwzone.

Volgens een vertrouweling zou er toch grote onrust heersen in het Lippenskamp: 'Men zou voor minder. De lobbyist van een mastodontproject zet een gerechtelijke machine in gang tegen de Compagnie. Waarop de financiële topmedewerker de bestuurlijke rechterarm van Léopold Lippens aan de galg praat.'

Burgemeester Léopold Lippens behoudt naar buiten zijn koelbloedigheid, maar reageert intern zeer emotioneel op de affaire. Vorige week heeft hij op het hoofd van zijn kinderen gezworen dat hij niet aan corruptie heeft meegewerkt, aldus Trends.

Waar hebben we dat nog gehoord ? Of zou het zijn dat de burgervader normvervaging en corruptie met elkaar verwart?

Update: weerwoord van Maurice Lippens in De Tijd.

'Elke eurocent bij de Compagnie Het Zoute werd gecontroleerd. Maar het is zoals bij de code-Lippens: als iemand wil liegen of stelen, kan je dat niet vermijden.' Maurice Lippens, de voorzitter van Compagnie Het Zoute, reageert voor het eerst op de aantijgingen van corruptie tegen de directeur-generaal van het vastgoedbedrijf. 'In alle bescheidenheid, de familie Lippens én de andere bestuurders van de Compagnie hebben zulke praktijken niet nodig, we zijn vermogend genoeg.'

Auteur: Dominique Dewitte

Bron: Trends2. Struikelt Lippens over Lippens?

Een corruptiedossier in de rijkste gemeente van Vlaanderen en burgemeester Lippens weet van niks.

Marco Van Hees
24-05-2006

Marc Verhaeghe en Georges Jacobs zitten in de bak. De eerste, gemeentesecretaris van Knokke, zou uitgebreide etentjes aanvaard hebben van de tweede, directeur-generaal van Compagnie Het Zoute. In ruil voor wat? Het gerecht zwijgt. Het zou gaan om het afleveren van bouwvergunningen aan de Prins Karellaan in Knokke Het Zoute, waar de Compagnie Het Zoute villa's optrekt.

Een andere link tussen de twee heren van stand: hun baas is een Lippens. De Compagnie Het Zoute is eigendom van de rijke familie Lippens. In de beheerraad zitten Eric Lippens, Nadine Lippens, graaf Léopold Lippens, graaf Paul Lippens en graaf Maurice Lippens. Die laatste, voorzitter van de maatschappij, staat vooral bekend als voorzitter van Fortis. Volgens de gemeentesecretaris is hij de sterke arm van de burgemeester van Knokke. Léopold Lippens.

Die doet alsof hij uit de lucht valt. "Wie door zijn vrouw bedrogen wordt, is altijd het laatste op de hoogte", grinnikt hij. Alleen: hier is de hoorndrager wel degelijk het collectief. Want, een corruptiezaak in de door Lippens geleide gemeente, met betrokkenheid van het door Lippens gerund bedrijf. En de Lippens ontkennen alles? Geef toe, meneer de graaf heeft gevoel voor humor.

Tenzij hij natuurlijk te goeder trouw is en het gaat om een vorm van kapitalistische kleptomanie, die de Lippens aanzette om de rekeningen van de staat te verwarren met de rekeningen van graven. Herinnert u zich overheidsbank ASLK, geprivatiseerd en opgeslokt door Fortis? De Lippens maken zich nog elke dag vrolijk over deze lucratieve deal met de staat. Wat hun geld kost, maken ze dan weer wel graag over aan de overheid. Vorig jaar nog verkocht Compagnie Het Zoute het natuurreservaat van Het Zwin aan de Vlaamse Gemeenschap.

Inderdaad, Maurice Lippens is de auteur van de code Lippens, die bepaalt wat goed bestuur voor ondernemingen inhoudt. Maar geen mens heeft beweerd dat je de overheid niet mag bestelen. Als je een fortuin van 457 miljoen euro bijeenharkt....


 

3. Miet Gobert aangesteld als gemeentesecretaris.


Woensdagavond kwam de gemeenteraad van Knokke-Heist, zoals gepland samen.
Ondanks het losbarsten van de vermeende corruptiezaak in het Zoute, verliep de gemeenteraad even rustig als altijd.

Er was wel veel meer publiek opgedaagd. Ook hielden vier politieagenten een oogje in het zeil, terwijl er normaal maar één agent aanwezig is.

De zitting begon met de preventieve schorsing van de aangehouden gemeentesecretaris Marc Verhaeghe.

Ann Croeckaert (Groen') moest als jongste gemeenteraadslid tijdelijk als secretaris functioneren, tot in het tweede punt Miet Gobert aangesteld werd als voorlopige gemeentesecretaris.

Er volgde wel een korte discussie toen Frank De Smet van Vlaams Belang een debat wilde over de schorsing van Verhaeghe.
Burgerneester Lippens verwees het punt meteen naar de geheime zitting.
De Smet bleef aandringen omdat volgens hem het imago van de gemeente geschaad is.
De Srnet stelde ook voor om alle grote projecten als het casino voorlopig in de koelkast te steken 'omdat de hogere overheid niet meer zo makkelijk met ons in zee zal gaan voor zo'n zaken'.
We steken niets in de koelkast», antwoordde burgemeester Lippens.
Daarna was het terug aan de orde van de dag. In een half uur werden er 66 agendapunten doorgejaagd.

 (bron HLN 27 mei 2006)


4. Lippens ontslaat corrupte medewerker.

Vastgoedmakelaar Compagnie Het Zoute zet zijn directeur-generaaI Georges Jacobs (60) aan de deur.
De man verklaarde vorige week tegenover corruptiespeurders van het Brugse gerecht dat hij «bij herhaling» smeergeld betaalde aan de secretaris van de gemeente Knokke-Heist, Marc Verhaeghe.
Hij zou dat gedaan hebben om moeilijke bouwdossiers van Compagnie Het Zoute alsnog in orde te krijgen. De secretaris en de directeur-generaal worden momenteel nog aangehouden door het Brugse gerecht.
De secretaris ontkent bij monde van zijn advocaat Jean-Baptiste Petitat dat hij geld ontving.
Compagnie Het Zoute doet nu afstand van Jacobs. Hij was een zelfstandige medewerker, verkondigde bestuurder en burgemeester Leopold Lippens vorige vrijdag.
Gisteren zei Lippens enkel dat hij nog geen officiële berichten had ontvangen van het gerecht.

(bron HLN 24 mei 2006)5. Burgemeester Lippens ontkent dat gemeente Knokke smeergeld kreeg van vastgoedmakelaar.

Vastgoedmakelaar Compagnie Het Zoute heeft nooit betaald om bouwdossiers te bekomen of te versnellen.
Als onafhankelijke medewerkers dat wel hebben gedaan, dan betreur ik dat ten zeerste.
Het gemeentebestuur en ikzelf weten evenmin van omkoping door onze gemeentesecretaris.
Mocht dit bewezen worden, dan zullen we zeer teleurgesteld zijn.

Graaf en burgemeester Leopold Lippens las gisteren, in rouwstemming, een korte persoonlijke reactie voor op het corruptieschandaal waarin zijn naaste medewerkers de spilfiguren zijn.
Alsof hij, het allemaal zopas als verontwaardigde buitenstaander vernomen had.
Mensen die al jaren ten strijde trekken tegen het «Berlusconi-achtige» Knokse bouwbeleid halen gniffelend de schouders op.
Lippens staat juridisch buiten schot, natuurlijk. Waar dienen stromannen anders voor? Maar dat hij van niets weet, is regelrechte onzin, klinkt het.

Georges Jacobs
De Brugse raadkamer verlengde gistermorgen de aanhoudingsbevelen tegen Georges Jacobs, directeur-generaal van Compagnie het Zoute, en Marc Verhaeghe, secretaris van de gemeente Knokke-Heist, met een maand.

Jacobs beweert dat hij «bij herhaling» steekpenningen betaalde aan Verhaeghe.
Om lastige louwdossiers van Compagnie Het Zoute in orde te krijgen.
«Zijn bekentenissen worden bevestigd door concrete 'elementen' (stortingen, red.)», zegt het Brugse parket. Secretaris Verhaeghe ontkent in alle toonaarden.

«Mijn cliënt heeft nooit één euro ontvangen», zegt zijn advocaat Jean-Baptiste Petitat.
«Verhaeghe en Jacobs waren goede vrienden. Mijn cliënt kreeg ooit reizen aangeboden van Jacobs, maar dat had niets met zijn functie als ambtenaar te maken.
Het is me een raadsel waarom Jacobs nu plots met modder begint te gooien. Allicht om zijn eigen vel te redden.»

GESCHORST

Het Knokse schepencollege besliste gistermorgen - in afwezigheid van burgemeester Leopold Lippens - de secretaris preventief te schorsen.
In het kamp van Jacobs valt er voorlopig niets te vernemen.
Zijn advocaat, Dirk Dewandeleer, sloeg op de vlucht voor de journalisten.
Is Compagnie Het Zoute zo onschuldig als burgemeester en bestuurder Leopold Lippens beweert?
Puur juridisch bekeken zou dat wel eens kunnen kloppen.
Directeur-generaal Jacobs levert met zijn eigen vennootschap diensten - het dagelijks bestuur - aan Compagnie Het Zoute. Hij is niet in loondienst.
Als Jacobs knoeit om bouwaanvragen te regelen, dan is dat voor zijn rekening en moet hij, en hij alleen daar de gevolgen van dragen.
Het gerecht heeft bovendien geen aanwijzingen dat Compagnie Het Zoute de opdracht gaf smeergeld te betalen aan de secretaris.

«Wettelijk is alles netjes geregeld. Compagnie Het Zoute werkt met verschillende nevenvennootschappen (stromannen, opperen sommigen, red.) en blijft zo juridisch ver weg van mogelijke onregelmatigheden.

Op papier, zegt Marleen Ryelandt, advocate van het Buurtcomité Casino dat zich verzet tegen de «megalomane verbouwingen» van het casino en hotel La Réserve.
«In de dagelijkse werkelijkheid zie je evenwel overal dezelfde mensen opduiken.
De familie Lippens, hun naaste 'onafhandelijke' medewerkers -Jacobs, huisnotaris Van den Bussche, gemeentesecretaris Verhaeghe,...
En dan proberen ze de mensen nog wijs te maken dat ze van elkaars, praktijken niets afweten?
Onmogelijk. Ze dienen samen één gemeenschappelijk belang: het grote geld.»

BELANGENVERMENGING

Compagnie Het Zoute werkt momenteel onder meer aan het megaproject La Réserve.
Het oude luxehotel moet plaats ruimen voor een nieuw prestigieus vijf- sterrenhotel met 150 kamers, appartementen en congresruimten. Daarvoor zijn negen verdiepingen en een toren van 35 meter hoog nodig en moet het volume van het huidige hotel verdrievoudigen. Stedenbouwkundig onmogelijk.
«Het Knokse gemeentebestuur wil dit via een kunstgreep- een gemeentelijk ruimtelijk uit- voeringsplan (GRUP) - toch mogelijk maken». zegt Ryelandt.
«Wie zetelt in die speciale GRUP- commissie?
Secretaris Verhaeghe, Compagnie Het Zoute, notaris Van den Bussche
Deze mensen zetelen ook samen in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
Hun opdracht: regels maken op maat van de projecten van Compagnie Het Zoute.
Burgemeester Lippens kijkt op de achtergrond goedkeurend toe.
Als dit geen belangenvermenging is, wat dan wel?

Via zijn medewerkers is hij rechter én partij.» Ryelandt herinnert zich nog een straf voorbeeld van «à la façon du Zoute».
«In 2003 besliste de gemeenteraad met één pennenstreek het gemeentelijk bouwreglement af te schaffen. Dat legde beperkingen op in verband met hoogten, diepten en volumes van gebouwen.
Dat zat de rijke bouwaanvragers dwars. Weg met dat bouwreglement, dus.
De provincieraad floot Lippens en de zijnen gelukkig terug. Wegens onbehoorlijk bestuur en machtsafwending.»

ONAFHANKELIJK

Is secretaris Verhaeghe in al deze projecten zo belangrijk dat sommigen hem smeergeld zouden aanbieden? Ryelandt: «Verhaeghe is de technische spilfiguur in het Knokse stedenbouwkundige beleid.
Als jurist is hij bijzonder onderlegd in de materie. En... hij heeft natuurlijk relaties bij stedenbouw.
Hij is zeer nauw betrokken bij alle grote projecten. Hij adviseert de politici en bij bouwaanvragen die op gemeentelijk niveau beslist worden is hij feitelijk almachtig. Hij is een sleutelfiguur.»

Graaf Leopold Lippens schijnt het allemaal van op zeer grote afstand te ondergaan.
Gisteren, op zijn «persconferentie- zonder mogelijkheid tot vraagstelling», onderstreepte hij fijntjes het «onafhankelijke» karakter van mogelijk corrupte medewerkers van Compagnie Het Zoute.
«Wij, de bestuurders hebben ons nooit schuldig gemaakt aan praktijken die de goede naam van de Compagnie of die van de familie Lippens in het gedrang brengen.
Over mogelijk corrupt gedrag van de gemeentesecretaris weet ik ook niets.
Beide zaken zijn zeer grote teleurstellingen». aldus burgemeester Lippens.

Of de Graaf en Compagnie Het Zoute nu een klacht zullen indienen tegen directeur-generaal Jacobs en secretaris Verhaeghe blijft een raadsel.
Lippens had gisteren geen zin in lastige vragen. Die krijgt hij eerstdaags ongetwijfeld wel van het Brugse gerecht, dat hem en andere leden van het gemeentebestuur op de rooster zal leggen.

(bron HLN 21 mei 2006)


6. Gemeentesecretaris vier maanden geschorst.
Voorlopige vervangster is dochter van ex-gemeentesecretaris.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft gemeentesecretaris Marc Verhaeghe voor vier maanden preventief geschorst. Dat werd gisteren beslist, nadat de rechtbank de aanhouding van Verhaeghe had verlengd.
Miet Gobert (44) uit Knokke-Heist, tot gisteren directeur beleidsmanagement, is aangesteld als voorlopige vervangster. De gemeenteraad van volgende woensdag gaat gewoon door.
«Het gaat om een preventieve schorsing, geen tuchtsanctie», benadrukt eerste schepen Maxim Willems (GBL).
Burgemeester Lippens was gisteren wel al vervroegd uit Zuid-Afrika teruggekeerd, maar Maxim Willems zat toch het schepencollege voor dat tot de preventieve schorsing overging.
Voor een strafmaatregel is het volgens Willems nog te vroeg.

SALARIS

De preventieve schorsing van vier maanden betekent niet dat de aangehouden secretaris zijn salaris verliest.
«Dit is een standaard procedure», zegt personeelsschepen Hugo De Plecker (VLD).
«De goede werking van de gemeentelijke diensten is gegarandeerd.»
Waarnemend secretaris Miet Gobert is juriste en haar vader was vroeger gemeentesecretaris in Knokke-Heist. Zelf wilde ze gisteren niet reageren.

SCHONE LEI.

De oppositiepartijen in Knokke-Heist hebben geen probleem met de vervanging.
«We hebben vertrouwen in de waarnemend secretaris, maar het normaal functioneren van de gemeente wordt moeilijk», zegt Frank De Smet van Vlaams Belang, de grootste oppositiepartij in Knokke-Heist.
«Ik vind niet dat we in dit klimaat nog moeten verdergaan met de grote projecten als het Casino of hotel La Réserve.
Laat ons eerst de boel serieus uitmesten en dan in januari met een schone lei beginnen.
Er is te veel normvervaging geweest.»
«Dat de geschorste secretaris nog zijn loon krijgt doorbetaald, is voor ons geen probleem», zegt Stefaan Van De Wal van oppositiepartij R@@k-Spirit.
«Toch willen we niet dat de burgemeester een fractievergadering over de mogelijke fraude van de secretaris voorzit. Dat is tegelijk rechter en partij spelen. We kunnen namelijk niet geloven dat burgemeester Lippens als bestuurder van de Compagnie Het Zoute van niets wist.»

(bron HLN 21 mei 2006)7. Knokse secretaris ontkent corruptie.

Georges Jacobs (60), directeur-generaal van vastgoedmakelaar Compagnie Het Zoute, staat voorlopig alleen met zijn bekentenissen dat hij de Knokse gemeentesecretaris Marc Verhaeghe steekpenningen toestopte om bouwdossiers in orde te krijgen. De secretaris ontkent dat hij ook maar één euro ontvangen zou hebben om iets te arrangeren.

Het gemeentebestuur, bij monde van eerste schepen Maxime Willems (Gemeente belangen), gelooft hem. «Hij is een integere, hardwerkende en sociale man die creatieve, maar wettige oplossingen zoekt voor iedereen.»
«Neen, er heerst voorlopig geen crisissfeer in het gemeentehuis», sust Willems.
«Natuurlijk stelt het personeel zich vragen. Een topambtenaar zit in de gevangenis op verdenking van corruptie en zoiets roept vragen op.
Maar... burgemeester Leopold Lippens is onderweg vanuit Afrika.
Hij zal het personeel meteen geruststellen, want in Knokke is er geen probleem.»

NOESTE WERKER

Willems , over de secretaris: «Ik ken de roddeIs ook die over hem de ronde doen.
Een 'foefelaar', een 'arrangeur' en meer van dat …
Maar ik ken hem persoonlijk als een eerlijke noeste werker.
Hij helpt de grote bouwpromotor, maar ook de gewone man die zijn badkamer wil verbouwen.
Hij kent de wetten en zoekt altijd wettige regelingen.
We vermoeden allerminst dat hij geld ontvangen heeft om te sjoemelen...»
De advocaat van Verhaeghe, Jean-Baptiste Petitat, geeft voorlopig geen commentaar.

De immobiliënvennootschap Compagnie Het Zoute, onder meer bestuurd door de familie van burgemeester Leopold Lippens, ontkent formeel dat ze de secretaris omkocht.
«Dat is het enige wat we kunnen zeggen. Meer weten we niet», zegt woordvoerder Filip Muylle.
Stefaan Van De Wal, gemeenteraadslid voor de oppositie- partij R@@K.Spirit, «veronderstelt» dat de bestuurders van Compagnie Het Zoute «moeten geweten hebben» dat Georges Jacobs de secretaris smeergeld gaf.
«Bewijzen heb ik niet, maar als goede beheerders weten ze waar hun geld naartoe gaat.»

Het gerecht in Brugge geeft voorlopig geen commentaar.
«Het onderzoek gaat zijn gang. Het is een zeer ingewikkelde zaak», zegt procureur Jean- Marie Berkvens. Georges jacobs en Marc Verhaeghe verschijnen vandaag voor de Brugse raadkamer. Die moet beslissen over hun verdere aanhouding.

(bron HLN 19 mei 2006)


 

8. Gemeente nam in corruptiezaak nog geen maatregelen

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft nog geen concrete maatregelen genomen na de aanhouding van gemeentesecretaris Marc Verhaeghe.
De man is aangehouden inde zaak rond mogelijke corruptie bij Compagnie Het Zoute, alhoewel hij zelf alle aantijgingen ontkent.
«Op dit ogenblik zijn er nog geen gevolgen voor de werking van de gemeente», zegt eerste schepen Maxim Willemsvan GBL.
Vooraleer we een beslissing nemen, wachten we de uitspraak van de raadkamer af (die vandaag valt, red.). We moeten eerst meer duidelijkheid hebben over de feiten, die de gemeentesecretaris ten laste worden gelegd.
Daarna wordt hij eventueel preventief geschorst. Afdelingshoofd Miet Gobert is momenteel waarnemend secretaris, zoals dat ook bij een vakantie van de secretaris gebeurd», zegt eerste schepen Willems

(bron HLN 19 mei 2006)9. Rechterhand familie Lippens bekent corruptie.
Vastgoed makelaar en gemeentesecretaris Knokke aangehouden

Georges Jacobs (60), directeur-generaal van vastgoedmakelaar Compagnie Het Zoute, heeft bekend dat hij Marc Verhaeghe, secretaris van de gemeente Knokke, heeft omgekocht.
Hij stopte de ambtenaar «bij herhaling belangrijke geldsommen» toe om «lastige bouwdossiers» in orde te krijgen. Compagnie Het Zoute wordt bestuurd door graaf Leopold Lippens – burgemeester van Knokke - en zijn broers Maurice en Paul. Ze beweren «niets te weten van corruptie».

Jacobs en Verhaeghe werden intussen aangehouden.
Burgemeester Lippens is zowel baas van de ene als van de andere.
«Ik weet nergens van», meldde de graaf gisteren vanuit Afrika.
Het gerecht onderzoekt nu of Jacobs en Verhaeghe enkel onder elkaar sjoemelden.

«We zullen natrekken of de secretaris alleen handelde of mogelijk in opdracht werkte van zijn oversten (onder wie graaf Lippens, red.)
van links naar rechts
Gemeentesecretaris Verhaeghe, L. Lippens en M. Lippens


We zullen ook uitzoeken of het corruptiegeld bij de secretaris bleef, of ook werd doorgestort naar ambtenaren van Stede bouw en Leefmilieu.
Het onderzoek naar de secretaris en de vastgoedmakelaar is een uitloper van dat naar corruptie bij ambtenaren van Stedebouw en Leefmilieu.
Het is een zeer ingewikkeld dossier», zegt de Brugse procureur Berkvens.

(bron HLN 18 mei 2006 – José Masschelin en Jan Vanbelle)


 

10. Immo-vennootschap kocht ambtenaar om.
Rechterhand van Lippens bekent corruptie

Georges Jacobs (60), directeur-generaal van de immobiliënvennootschap 'Compagnie Het Zoute' en rechterhand van de adellijke familie Lippens, heeft bekend dat hij de Knokse gemeentesecretaris Marc Verhaeghe heeft omgekocht.
Hij deed dat om «lastige bouwdossiers» in orde te krijgen.
Leopold Lippens, burgemeester van Knokke, en zijn broers Maurice en Paul zijn bestuurders van 'Compangie Het Zoute', maar melden via hun medewerkers dat ze «van niets weten» en «het gerecht alles mag onderzoeken».
Verhaeghe en Jacobs zijn aangehouden op verdenking van corruptie.
«We onderzoeken of de corruptie verder reikt dan de secretaris en de directeur-generaal», zegt het parket.
Gemeentesecretaris Verhaeghe werd dinsdag opgepakt en ondervraagd.

Dat gebeurde na een klacht van een notaris die aanwijzingen had dat er geknoeid werd met een verkaveling aan de Prins Karellaan in Knokke. Daar zouden voetpaden omgevormd zijn tot rijweggetjes voor auto's. Deze kunstgreep zou de prijs van de bouwgronden, eigendom van 'Compagnie Het Zoute', opgedreven hebben.
Verhaeghe werd aanvankelijk verhoord als getuige en mocht dinsdagavond weer naar huis.

GELDSOMMEN

Het gerecht hield ook huiszoekingen in de hoofdzetel van 'Compagnie Het Zoute'.
Speurders namen «een bestelwagen dossiers en computers» in beslag.
Directeur-generaal Jacobs uit Brasschaat werd meegenomen voor verhoor. Hij ging volgens gerechtelijke bronnen door de knieën en bekende dat hij «bij herhaling belangrijke geldsommen» gaf aan gemeentesecretaris Verhaeghe.
Het parket bevestigt dat het verhoor van Jacobs «sterke aanwijzingen van corruptie» opleverde.
«We onderzoeken nu of de secretaris en de directeur-generaal van het vastgoedvennootschap onder elkaar handelden. Er zijn mogelijk nog andere personen.(verdachte ambtenaren van Stedenbouw en Leefmilieu, red.) bij de omkoping betrokken», zegt de Brugse procureur Jean-Marie Berkvens.
De corruptie beperkte zich wellicht niet tot het bouwdossier aan de Prins Karellaan.
Het gerecht onderzoekt nog «talrijke andere bouwprojecten» en gaat daarbij tot twintig jaar terug.
Filip Muylle, de nummer twee van 'Compagnie Het Zoute', zegt dat het onderzoek geen verrassing was. «Toen we twee maanden geleden vernamen dat er ambtenaren van Stedenbouw en Leefmilieu aangehouden werden, hebben we meteen gedacht dat we ook bezoek zouden krijgen.»

Gerecht gaat in onderzoek 'Compagnie Het Zoute' tot 20 jaar terug.

Muylle, over directeur-generaal Jacobs en secretaris Verhaeghe:
«We weten niets over mogelijke corruptie. We hebben nooit klachten gehoord over Jacobs.
Het verhaal van de verkaveling aan de Prins Karellaan is een kwakkel.
We denken dat onze medewerker geen laakbare feiten heeft gepleegd.»

PRESTIGE

'Compagnie Het Zoute' werd opgericht in 1908 door Léon Lippens.
Het vennootschap groeide uit tot de eigenaar van veel dure panden in de badstad, waaronder het prestigieuze hotel 'La Réserve'.
De vastgoedmakelaar leidt momenteel ook een groot vastgoed project in het Franse Hardelot, goed voor 1.500 huizen.
Hoewel 'Compagnie Het Zoute' bestuurd wordt door de gebroeders Lippens, is de dagelijkse leiding in handen van een externe vennootschap, onder leiding van de nu aangehouden Georges Jacobs.
Zo blijven de mogelijk onregelmatige praktijken van Jacobs juridisch gescheiden van de verantwoordelijkheden van de broers Lippens.
Leopold Lippens is zowel de (onrechtstreekse) baas van Jacobs als Verhaeghe.
«Het is een ingewikkeld en bijzonder gevoelig dossier», stelt de Brugse procureur.

(bron HLN 18 mei 2006)


11. Knokke-Heist gemeentesecretaris en topman Compagnie du Zoute aangehouden op verdenking van corruptie.

De gemeentesecretaris van Knokke-Heist is aangehouden op verdenking van corruptie.
Dat heeft de onderzoeksrechter in Brugge beslist.
Eerder vandaag is ook de directeur-generaal van de Compagnie du Zoute nv, de immobiliënvennootschap van de familie Lippens in Knokke-Heist, aangehouden voor actieve corruptie.
Dinsdag vond in het gemeentehuis van Knokke-Heist een huiszoeking plaats.

De corruptie zou zijn gepleegd via het afleveren van adviezen voor bouwwerken en bouwvergunningen op lokaal niveau.
De aanhoudingen passen in het grote onderzoek naar corruptie van overheidsambtenaren.
Eerder werden al zes mensen aangehouden in de zaak maar die zijn voorlopig weer vrijgelaten.

(bron Focus 17 mei 2006)


12. WAREN JULLIE  OOK DIKWIJLS GASTHEER I
N RESTAURANT DE SNIPPE?
 
interpellatie van R@@k - Spirit in de gemeenteraad:
De burgemesterweigerde elke commentaar?

 

Uit een artikel in de Morgen van 9 maart 2006 vernamen we dat het stadsbestuur goede klanten waren van de zes aangehouden ambtenaren van Stedebouw en Aminal. Daardoor werden 'door het stadsbestuur stelselmatig stedenbouwkundige vergunningen toegekend die in strijd waren met het BPA'.
Ook de taak van de tussenpersoon interesseert ons enorm, mijnheer de burgemeester. Mogen we het nu al weten of houdt u het nog als een verrassing...voor op de volgende gemeenteraad? Wij zijn alvast benieuwd. Op de volgende gemeenteraad zullen we erover alvast een interpellatie over doen.
 
De fraude-saga lijkt begonnen...
 
 

College Knokke-Heist blijft bij schorsing gemeentesecretaris

door Raymond de Frel

KNOKKE-HEIST - Gemeentesecretaris Marc Verhaeghe van Knokke-Heist blijft in elk geval tot 18 september geschorst in verband met zijn vermeende betrokkenheid bij een smeergeldaffaire. De verwachting is dat hij daarna voor een nieuwe termijn van vier maanden buitenspel wordt gezet.

Het dagelijks bestuur bevestigde gisteren zijn preventieve schorsing. Verhaeghe werd drie maanden geleden al verboden om zijn werkzaamheden voort te zetten, maar op dat moment kon het schepencollege hem niet zelf naar zijn standpunt vragen. Verhaeghe zat immers in de gevangenis.

Omkoping

De gemeentesecretaris wordt verdacht van betrokkenheid bij omkoping. Hij zou in ruil voor bouwkundige adviezen zijn omgekocht door Compagnie Het Zoute, de vastgoedmaatschappij van de in Knokke machtige familie Lippens. De algemeen directeur van Het Zoute (George Jacobs) en Verhaeghe werden in voorlopige hechtenis genomen. Een maand later werden de twee onder voorwaarden weer vrijgelaten.

Verhaeghe kreeg daarna van het dagelijks bestuur de kans om zichzelf te verdedigen. Het college besloot daarop zijn schorsing te handhaven. Alleen voor privézaken mag Verhaeghe (zoals elke burger) in het stadhuis komen. In een verklaring laten de bestuurders weten Verhaeghe niet alleen te schorsen omdat er een strafrechtelijke en tuchtprocedure tegen hem loopt. De gemeentesecretaris heeft als topambtenaar een voorbeeldfunctie, stellen zij. „Het is in het belang van goed functioneren van het bestuur dat een topambtenaar, die alle diensten leidt, boven elke verdenking staat“, licht het schepencollege toe.

Het gemeentebestuur benadrukt dat de preventieve schorsing geen oordeel is over schuld of onschuld. „De schorsing kan door de gemeenteraad telkens met vier maanden worden verlengd. Het is nu wachten op de rechtzaak, maar die kan vanwege de complexiteit nog weleens twee jaar op zich laten wachten“, aldus woordvoerder Jan de Groote van de gemeente Knokke-Heist.