Wie heeft er het meeste baat bij een totaal vernieuwd casino?

Wie wilt de reserve kopen en casino en reserve in één project laten samensmelten?

Wie kan zo op de rug van de gemeente zichzelf verrijken?Wat het gemeentebestuur NIET GRAAG

AAN DE GROTE KLOK hangt.

Er zijn al 280 bezwaren ingediend. Dat is zowat iedereen die om en rond het casino woont. En terecht, want al die mensen, bewoners en 2e verbljvers inclusief hebben dure prijzen betaalt om in de zon te zitten en zicht om zee te hebben. Het project van de Burgemeester houdt GEEN rekening met hen.

Het gemeentebestuur (ALLE GBL partijen dus) besliste om de stedenbouwkundige verordeningen te veranderen door een nieuw reglement waarbij ELKE BEPERKING op bouwhoogte wordt afgeschaft.?


Info vanuit het stadsbestuur naar de buurtbewoners is onbestaande. Men kan zich dus terecht afvragen waarom de GBL dan uitpakte met de slogan "Spreken is zilver, zwijgen is stout" ., vermits er toch GEEN inspraak bestaat in onze stad. Uiteindelijk ontneemt het gemeentebestuur ons fundamenteel democratisch recht: Het recht op inspraak.

En nu beste:

Met het geld van U en ik, geachte Knokke-Heistenaars, want per slot van rekening zijn wij de financiers van de gemeente, worden door het stadsbestuur DURE projectstudies uitgevoerd naar de leefbaarheid en uitvoering van dit project. Mocht het project er ooit komen, dan zal de kost van al die vooronderzoeken, en bij onderzoeken en Eindstudies verhaald worden op de investeerders

Komt het gebouw er niet, wel dan betalen WIJ, de inwoners de rekening.


eg nu zelf: Ge zijt burgemeester, uw vriend heeft een casino en uw schepen durven nooit Neen zeggen, en ge wilt geld verdienen. We veranderen gewoon het gemeentelijke stedelijke bouwreglement, we poten er 30 verdiepingen op en we verdelen de pot onder elkaar. Prachtig niet. Altijd een WIN WIN situatie. Lukt het niet, wel geen probleem, het kost ons niets, want alle studies kunnen we op onze privékas, oftewel de gemeentekas verhalen.

Laten we nu eens het kostenplaatje bekijken die de burger betaalt ten voordele van de burgemeester.

Totale kosten uitgegeven door de gemeente, dus U en IK ten voordelevan de burgemeester zijn goesting:

€ 704.940

26.01.05 (31)

Reis en verblijfkosten genomineerden

Krediet voorzien van € 50.000

30.06.04 (56)

Publicatie en representatiekosten

€ 12.500 + € 12.500 = € 25.000

30.06.05 (D1)

Vergoeding genomineerden

4 x € 60.000 = € 240.000 netto

28.10.05 (26)

Opmaken Milieueffectenrapport (MER)

Geraamd op € 67.000 excl - € 81.070 incl.

16.12.05 (17)

Mobiliteitseffectenrapport (MOBER)

Geraamdop € 30.000 excl - € 30.000 incl

Juridische bijstand

Geraamd op € 25.000

23.02.06 (17)

Studie en begeleidingsrapport voor 3 jaar

Geraamd: € 67.000 excl - € 81.070 incl.

25.03.06 (34)

Kosten begeleidende diensten

Begroot op € 97180 excl – € 118.350 incl

30.03.06 (22)

Hoogbouw effect rapport (HER) , aangevuld met windhinder

Begroot op € 45.000 excl – € 54.450 incl.

Daarbij komen nog de kosten van de tentoonstelling scharpoord, + kosten van grondonderzoek, sanering ea…. En wat nog allemaal ??

Maar Lippens is TEGEN HOOGBOUW

zo vertelt ie toch in de krant?

"Leopold Lippens is Tegen Hoogbouw?

Lippens strijd tegen hoogbouw Leopold Lippens (64), die in oktober zijn ambstermijn als burgemeester van Knokke-Heist opnieuw hoopt te verlengen, trekt ten strijde tegen hoogbouw in zijn gemeente.
Knokke mag geen tweede Oostende worden, zei Lippens bij de voorstelling van het kiesprogramma van zijn partij Gemeentebelangen.
Opmerkelijk, want vorig jaar nog stelde Lippens de plannen voor van twee megaprojecten: een casino van honderd meter hoog, en de verhoging van het beroemde hotel La Réserve tot negen verdiepingen.
Tegen de plannen van dat laatste project werden al 280 bezwaarschriften ingediend door buurtbewoners. Maar dat is geen hoogbouw volgens mij, aldus Lippens.
Ik wil alleen niet dat Knokke vol torenhoge appartementsgebouwen komt te staan. Maar volgens het stadsbestuur is iedereen het principieel akkoord."

(Dus we kunnen besluiten: Onze burgemeester kan ZIJN project doorvoeren en zal dan een stop zetten zodat de anderevastgoedmakerlaers-concurenten WIND vangen. Hij zou dan daarbij ook de enige zijn die de prestigieuse appartenten te koop stelt. Als dat geen concurrentievervalsing is, dan weet ik het niet?) En niemand van het gemeentebestuur die daartegen protesteert. ???

(bron HLN 05 mei 2006)

In ieder geval niet de schepenen die een belang hebben in de vastgoed sector.

Link naar Dossier casino.