Bevestiging van de preventieve schorsing van de gemeentesecretaris


Het gemeentebestuur schorst de stadssecretaris verder preventief.  Ze volgen hierbij de wettelijke vormen, maar van een kan er hier geen sprake zijn van een zekere vorm van Hypocrisie? De man is de hoogste beambte van de stad, en je zou toch verwachten dat er controlemechanismen zijn ingebouwd om dit soort zaken te vermijden?


Bevestiging van de preventieve schorsing van de gemeentesecretaris

 

 

Knokke-Heist, vrijdag 18 augustus 2006

1. Waarom nu een bevestiging van de preventieve schorsing?

Op 19 mei 2006 heeft het college (en daarna de gemeenteraad) beslist de secretaris preventief te schorsen.

Op dat ogenblik kon het gemeentebestuur Marc Verhaeghe niet vragen naar zijn standpunt door zijn hechtenis. Daarom heeft het bestuur hem nadien – zoals wettelijk bepaald - de kans geboden zelf argumenten ter verdediging aan te brengen. Het college heeft nu mede op basis van die argumenten, de beslissing tot preventieve schorsing bevestigd tot 18 september 2006.  De gemeenteraad moet deze beslissing nog bekrachtigen.

Wat houdt dat in?

Dit betekent dat Marc Verhaeghe tot 18 september 2006 zijn taken als secretaris niet mag uitoefenen.  Hij mag dus geen dossiers behandelen, geen mondelinge, schriftelijke of telefonische opdrachten geven aan het personeel, geen vergaderingen bijwonen, etc.  Alleen voor zijn privézaken mag hij zoals elke burger in het stadhuis en de andere diensten komen, echter niet om er te werken.

Het gemeentebestuur bevestigt de preventieve schorsing omdat:

 1. er tegen de secretaris een strafrechtelijke procedure loopt wegens ernstige feiten, met name passieve corruptie in de uitoefening van zijn functie
 2. er tegen de secretaris een tuchtprocedure loopt wegens diezelfde ernstige feiten
 3. zijn advocaat in de hoorzitting heeft verklaard dat een preventieve schorsing een verantwoorde beslissing is
 4. de secretaris als topambtenaar een voorbeeldfunctie heeft
 5. het in het belang is van goed functioneren van het bestuur dat de topambtenaar die alle diensten leidt boven elke (redelijke) verdenking staat
 6. het de geloofwaardigheid, objectiviteit en goede werking van het gemeentebestuur naar andere overheden, de bevolking en het personeel toe wil garanderen
 7. aan alle wettelijke voorwaarden voor een preventieve schorsing is voldaan
 8. een preventieve schorsing GEEN oordeel is over schuld of onschuld.

Daarom wordt Marc Verhaeghe verder preventief geschorst tot 18 september 2006 zodat hij zijn werk als secretaris, in het belang van het gemeentebestuur, tijdelijk niet mag uitoefenen.

2. Waarom een inhouding van wedde?

Een inhouding van wedde is wettelijk niet verplicht bij een preventieve schorsing, maar wel aangewezen.

Waarom nu (pas) een inhouding van wedde?

Op 19 mei 2006 had het college niet alle argumenten waarover het nu beschikt en zou een inhouding van wedde een wat overhaaste beslissing geweest zijn.

Nu heeft het College beslist zijn wedde voor 50 % in te houden vanaf 1 september 2006.

Wettelijk heeft iedereen die preventief geschorst wordt recht op minstens 50 % van zijn wedde.

Waarom de wedde verminderen vanaf 1 september?

 1. Omdat er tegen de secretaris een strafrechtelijke procedure loopt wegens zware feiten, met name passieve corruptie.
 2. Omdat de strafrechtelijke procedure vermoedelijk vrij lang zal duren.
 3. Omdat de secretaris niet mag werken, voor het Bestuur zijn taken niet uitoefent, en dus logischerwijze niet zijn volle wedde kan behouden.
 4. Omdat zijn advocaat geen argumenten heeft aangebracht om de wedde niet in te houden.
 5. Omdat het bestuur het zuinigheidsbeginsel moet naleven en het een maatregel van goed bestuur is in de huidige omstandigheden.
 6. Omdat een inhouding van wedde GEEN oordeel is over schuld of onschuld.

 3. Hoe zal het verder verlopen?

Op het verdere verloop van het strafrechtelijk dossier heeft het gemeentebestuur geen zicht.

Wat zal er ondertussen gebeuren?

 1. De preventieve schorsing loopt ten einde op 18 september 2006.
 2. De preventieve schorsing eindigt automatisch, tenzij ze wordt verlengd.
 3. De preventieve schorsing kan in principe iedere keer verlengd worden voor een termijn van maximum vier maanden.
 4. Voor het bestuur een beslissing neemt, heeft de secretaris het recht om zich te verdedigen.

 

Miet Gobert
Wd.secretaris

Maxim Willems
gemachtigde schepen
(art. 110 van de Nieuwe Gemeentewet)