KNOKKE-HEIST NEEMT VERDERE MAATREGELEN TEGEN WATEROVERLAST

 

Het moet het maar kunnen zeggen en de burger moet het maar kunnen slikken?

De technische dienst heeft een studie gemaakt en de problemen liggen bij enkele knelpunten die voor verbetering vastbaar zijn.

Maar ik dacht toch dat bij zo'n werkzaamheden altijd voorstudies werden gedaan.  De voorstudie van het casino kost bijvoorbeeld al € 730.000 en de voorstudie van het rondpunt aan het Maurice Lippensplein was waarschijnlijk gratis, gezien het debacle dat daar gebouwd is. Maar de voorstudie die de knelpunten van de riolering zou bekijken?  Wel er was er al sprake van in het jaarplan voor stadsontwikkeling 2003 -2004. en in 2005 -2006  (zie verder)


 


 

 

 

1. September 2006 - Oro Nieuws  

 KNOKKE-HEIST NEEMT VERDERE MAATREGELEN TEGEN WATEROVERLAST


In Knokke-Heist heeft het Technisch Bureau van de gemeente een studie gemaakt over de recente wateroverlast.  Hoewel de hoeveelheid neerslag bij de wolkbreuken op 11, 12 en 13 augustus in bepaalde wijken hoogst uitzonderlijk was, komen uit de studie toch een aantal infrastructurele knelpunten naar voor die voor verbetering vatbaar zijn. Deze problemen worden nu onmiddellijk aangepakt om in de toekomst het grondgebied maximaal te vrijwaren.

De wateroverlast in Schildeken, Acht-Meilaan en Logenhoek zal verholpen worden door de bouw van een bergingsbekken aan het treinstation in Duinbergen te bespoedigen.  De onteigening van de gronden is nu rond en de aanleg van het bufferbekken begint in de loop van volgende maand. De wateroverlast in het centrum van Knokke moet opgelost worden door de bouw van een bergingsbekken in de Nieuwstraat ter hoogte van de Isabellavaart. De bouw van dit wachtbekken met een capaciteit van 2500 kubieke meter is voorzien maar werd door Aquafin reeds verscheidene keren uitgesteld. Het bedrijf werd in gebreke gesteld. De gemeente zal er nu strikt op toezien dat Aquafin haar verantwoordelijkheden nakomt. 

Knokke-Heist wil ook controleren of de nv Aquafin eigenhandig waterpeilen heeft verhoogd. Het bedrijf wilde dat doen bij de uitbreiding van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Heist. De gemeente adviseerde toen negatief, omdat voor wateroverlast gevreesd werd.  In opdracht van het Schepencollege zal het Technisch Bureau het niveau van de waterstanden nu gedurende een maand controleren ter hoogte van de collector Natiënlaan, de Far West en de Evendijk. Indien blijkt dat de peilen verhoogd werden, zal Knokke-Heist bij de hogere overheden en instanties aandringen om de waterpeilen zodanig te verlagen dat de veiligheid van de bevolking maximaal gegarandeerd wordt. 


 

Blijkbaar was de stad vergeten dat in 2003 reeds studies waren gemaakt ? 

 

Stadsontwikkeling jaarplan 2003 - ontwikkeling 2004

2.1.3.- RIOLEN.


In de komende zes jaar moet nog een zeer zware inspanning gedaan worden, om antwoord te geven aan de problematiek van de wateroverlast.

 

Ook aandacht voor het voorkomen van problemen is een prioritaire zaak .

·   Aanleggen van riolen is prioritair

·         Niet alleen Knokke maar ook Westkapelle en Ramskapelle moeten worden aangesloten op de waterzuiveringsinstallatie te Heist

·         Overstorten en wachtbekkens en overstromingsgebieden moeten worden voorzien op ecologisch verantwoorde plaatsen.Indien nodig, moeten bijkomende pompen geplaatst worden om overstromingen te voorkomen

·         De rioolpompinstallaties moeten een maximale bedrijfszekerheid hebben.

·         De knelpunten vastgesteld naar aanleiding van de resultaten in de structurele analyse van het gemeentelijk rioleringsnet oplossen.
  Stadsontwikkeling 2005 -2006 - 2.1.3.- RIOLEN .

In de komende zes jaar moet nog een zeer zware inspanning gedaan worden, om antwoord te geven aan

de problematiek van de wateroverlast én de verbetering van de waterkwaliteit.

Ook aandacht voor het voorkomen van problemen is een prioritaire zaak .

• Aanleggen van riolen is prioritair

• Niet alleen Knokke maar ook Westkapelle en Ramskapelle moeten worden aangesloten

op de waterzuiveringsinstallatie te Heist

• Overstorten en wachtbekkens en overstromingsgebieden moeten worden voorzien op

ecologisch verantwoorde plaatsen.Indien nodig, moeten bijkomende pompen geplaatst

worden om overstromingen te voorkomen

• De rioolpompinstallaties moeten een maximale bedrijfszekerheid hebben.

• De knelpunten vastgesteld naar aanleiding van de resultaten in de structurele analyse

van het gemeentelijk rioleringsnet oplossen

Ik heb soms de indruk dat ons gemeentebestuur jaarplannen laat opstellen omdat dat wettelijk verplicht is. En omdat dat mooi oogt en ze later kunnen zeggen: zie, we hebben het gezegd. Als het misloopt natuurlijk zijn die jaarplannen plots vergeten?

Puur papierverspilling als je het mij vraag. Ze hadden die boom moeten laten staan. Was ie tenminste nuttig geweest al groene long.