Alle Rioleringsproblemen problemen zijn nu opgelost:

dit waren de woorden van de schepen van openbare werken Lierman toen hij de nieuwe  riolering inhuldigde.


Enkele krantenartikels.

De GBL, partij vand e burgemeeter was er wel vlug bij om politiek munt te slaan uit  het vernieuwde rioleringsstelsel, maar nu horen we ze niet meer, integendeel, ze schuiven hun verantwoordleijkheid af en voeren eens te meer een struisvogelpolitiek.

 

21.07.2005 - RIOLERINGSNET KNOKKE IN GEBRUIK [2005 - 1]

Dinsdagmorgen werd in Knokke het vernieuwde rioleringsnet officieel ingehuldigd.  Dat gebeurde met een rondleiding door de ondergrondse riolering in de deelgemeente. De reusachtige rioolbuizen van 2,5 meter doorsnede waren voor de gelegenheid versierd met feeërieke lampjes.  De openingshandeling werd verricht door Luc Lierman, schepen van Openbare Werken.  Hij nam daarbij zelf de zware moker ter hand om het ondergrondse tussenschot te slopen dat tevoren nog alle rioolwater tegenhield.  Meteen een historisch moment voor de deelgemeente Knokke.  Want vanaf nu raast het rioolwater door de nieuwe collector richting waterzuiveringsstation Heist.  Ondergelopen kelders zouden vanaf nu definitief tot het verleden moeten behoren. 

Meteen stelt de badstad echter Aquafin in gebreke wegens het niet werken van een hoofdpomp. Het Technisch Bureau van de gemeente heeft namelijk vastgesteld dat de grote rioolpomp achter het stadhuis van Knokke, tijdens het voorbije noodweer niet gewerkt heeft. Het is als gevolg daarvan dat de brandweer handen te kort had om niet minder dan 400 kelders leeg te pompen. In sommige ruimten stond het water meer dan anderhalve meter hoog.

(Oro nieuws)

 


 2.  Rioleringswerken langs Lippenslaan zitten op schema - 2005

KNOKKE-HEIST - De rioleringswerken in de Lippenslaan vlotten. Dat deelt het gemeentebestuur van de badplaats mee. De werken zorgen momenteel nog steeds voor een bemoeilijkte verkeersdoorstroom in de badplaats. De werken die in september startten, moeten op 30 juni van de baan zijn. Het afvalwater van Knokke zal dan via nieuwe buizen worden weggeleid.

Schepen Knokke-Heist bezoekt rioleringen(Foto Jo Deman)
De rioleringswerkzaamheden in de Lippenslaan tussen het Alfred Verweeplein en het Maurice Lippensplein verlopen vlot. Deze vijfde fase omvat o.a. de aanleg van een nieuwe riolering voor de afvoer van riool- en oppervlaktewater. In dit gedeelte wordt ook meteen een collector met diameter van 1,8 meter aangelegd. De collector verbindt het pompstation ter hoogte van de Cassierstraat met de collector in de Natiënlaan. Deze collector zal instaan voor de afvoer van alle afvalwaters van de deelgemeente Knokke, met uitzondering van Het Zoute.

De afvalwaters van de deelgemeente Knokke worden via de collector Natiënlaan én het pompgemaal ter hoogte van garage Geeraerd verpompt naar het waterzuiveringsstation in Heist. Het Zoute blijft aangesloten op het waterzuiveringstation langs de Hazegrasstraat.

De collector in de Lippenslaan werd aangelegd in de as van de openbare weg én dit op een diepte van nagenoeg 5 meter. De kosten voor de aanleg van deze collector worden gedragen door de N.V. Aquafin.

Momenteel wordt ook nog gewerkt aan de ontbrekende schakel van deze collector,tussen de Nieuwstraat en de Lippenslaan. De diameter van dit sluitstuk bedraagt zomaar eventjes 2,50 m !

De aanlegkosten voor de collector Lippenslaan ten laste van de N.V. Aquafin bedragen 482.613 € (excl. B.T.W.) waarvan 410.191 € voor de riolering en 82.422 € voor het herstellen van de weg.

Het aandeel van de gemeente in het project Lippenslaan 5de fase bedraagt 1.412.025 €. (incl. B.T.W.).

Momenteel zijn de eigenlijke rioleringswerken beëindigd. De aannemer moet enkel nog de straatkolken plaatsen en aansluiten. Na aanleg van het sluitstuk collector Natiënlaan tussen Nieuwstraat en Lippenslaan zullen de afsluitingsmuren doorgebroken worden. Op dat moment zal het afvalwater effectief kunnen doorstromen. Dit wordt voorzien voor het einde van juni 2005.

Momenteel wordt gewerkt aan de bovenafwerking van de Lippenslaan tussen Boudewijnlaan en het Alfred Verweeplein). Het einde van de werken is voorzien voor eind juni 2005.

In het najaar van 2005 wordt het Maurice Lippensplein omgevormd tot een reusachtige rotonde volgens een ontwerp van het Nederlandse bureau West 8. Op woensdag 18 mei om 19.30 uur zijn alle omwonenden uitgenodigd op een informatievergadering in het auditorium van het Cultuurcentrum Scharpoord waar de plannen uitgebreid uit de doeken worden gedaan en het publiek ruimschoots de kans krijgt om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van het Gemeentebestuur en ontwerpers. .gemeente Knokke-Heist

In Knokke wordt alles in gereedheid gebracht voor de collectorwerken in de Natiënlaan. Rioolbuizen met een diameter van 2,5 m tussen de Nieuwstraat en de Lippenslaan moeten worden vervangen.

Via deze nieuwe collector moet het afvalwater uit het centrum van Knokke vlotter afgevoerd kunnen worden. De huidige collector is hopeloos te klein voor het steeds stijgende afvalwaterdebiet.(FN-Meegedeeld-Knokke-Heist)