Is de Knokse vastgoedscène door en door verrot? Dekken burgemeester en schepenen elkaars affaires af?

 

Een ding staat vast: van de 8 schepen van het college zijn er 5 (VIJF) die onmiddelijke belangen hebben in de immobiliensector. 

 


 

Een corruptiedossier in de rijkste gemeente van Vlaanderen en burgemeester Lippens weet van niks.
Marc Verhaeghe en Georges Jacobs zitten in de bak. De eerste, gemeentesecretaris van Knokke, zou uitgebreide etentjes aanvaard hebben van de tweede, directeur-generaal van Compagnie Het Zoute. In ruil voor wat? Het gerecht zwijgt. Het zou gaan om het afleveren van bouwvergunningen aan de Prins Karel laan in Knokke Het Zoute, waar de Compagnie Het Zoute villa's optrekt.

En de rest van het gemeentebestuur.
1. Burgemeester (eigen partij GBL) 
 
NV Compagnie du Zoute -  NV Hazegras
 2. Schepen van Bevolking en burgelijke stand (GBL)
     Vastgoedbedrijf REBOLA
 
3. Schepen personeel en directeur Rijksschool (VLD- GBL)
    CVBA Martim en verbonden met Martim IMMO
  
 4. Schepen openbare werken (GBL)
     IMMO de Singel - vastgoedonderneming LUMAPE - IMMO

5.  Schepen van Economie (GBL-CD&V)            
        projectontwikkelaar Middelhoek BVBA
 6. Raadslid (GBL)
         Binnenhuisinrichting    

 

Het zou misschien intressant zijn om na te gaan inwelke projecten al deze bedrijven betrokken zijn. In ieder geval maar dan de helft van het Knokse stadsbestuur heeft er alle belang bij dat de immobilien goed draaien. In hoeverre kunnen hun beslissingen dan nog objectief zijn wanneer het over vastgoed gaat. Misschien moeten ze allen, net zoals de burgemeester bij de voorstelling van een vastgoedproject eventjes naar buiten gaan zodat de gemeenteraad in alle sereniteit kan stemmen. Alleen: Er is dan geen college meer aanwezig.  

We laten trends aan het woord:

Is de Knokse vastgoedscène door en door verrot? Dekken burgemeester en schepenen elkaars affaires af? Dat kan blijken uit de nota die notaris Jan Boeykens schreef aan het parket van Brugge. Die heeft, zo vernemen we in gerechtelijke kringen, de justitiële molen in het Knokse vastgoeddossier in gang gezet, wat leidde tot de hechtenis van Marc Verhaeghe (de Knokse gemeentesecretaris) en Georges Jacobs (Compagnie Het Zoute).

Volgens de nota handelen Knokse mandatarissen en ambtenaren "bewust in strijd met de wet". Want: "Het is immers moeilijk aan te nemen dat architecten, de gemeentelijke administratie ruimtelijke ordening en de gemachtigde ambtenaar onwetend zouden zijn van het feit dat de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen in strijd zijn met het bestaande bijzonder plan van aanleg."

Samengevat: iedereen is erbij betrokken, terwijl architecten, lokale en gewestelijke ambtenaren toch de wettelijke plicht hebben toe te zien op de rechtmatigheid van werken waarmee ze te maken hebben. Het valt op dat lokale vastgoedprofessionelen alleen willen praten als we plechtig beloven ze niet te citeren. Zegt zo'n insider: "Wie een werk wil uitvoeren, heeft in Knokke-Heist de keuze: twee jaar wachten of een snelle vergunning met een reukje aan."

Een lokale vastgoedman stelt vast dat bepaalde collega's alles gedaan krijgen, omdat ze de juiste introducties hebben. "Wie hen erbij betrekt, heeft het meeste kans op succes. De technici fluisteren een en ander in het oor bij de politici, en dat is dan weer geregeld."