Burgemeester Lippens neemt loopje met taalwetgeving (23/11/04)

 


 

Burgemeester Lippens neemt loopje met taalwetgeving (23/11/04)

Persknipsel uit 2004 -

Auteur:
Vlaams parlementslid
Jan Loones


Er zijn nog burgervaders die om hun bevolking geven. Kijk maar naar Knokke-Heist. Naar aanleiding van zijn 25-jarig burgemeesterschap wil de burgemeester alle inwoners van Knokke-Heist een natuurboekje aanbieden. En als hij zegt alle inwoners, dan bedoelt hij ook écht iedereen. Dus ook de mensen die een tweede verblijf hebben in zijn gemeente. En als goede burgervader weet hij natuurlijk dat die mensen vaak geen woord Nederlands spreken. Geen probleem voor Lippens. Dan zorg je toch gewoon voor een Franstalige versie van je boekje. Niets aan de hand? Toch wel. Want nu heeft burgemeester Lippens wel een groot hart, maar alle burgers een boekje bezorgen kost een bom duiten en de financiering van het hele project laat hij liever over aan de gemeente. Minimum kostprijs voor de gemeente: 125 000 euro. Uiteraard kan een gemeente, onder de politieke verantwoordelijkheid van haar bestuurders, een burgemeester huldigen op de manier die haar het best lijkt, maar als de gemeente moet opdraaien voor de kosten, moeten de regels gerespecteerd worden. Alle regels. Dus zeker ook de taalwetgeving. En hier lijkt er toch iets niet in orde te zijn.

Tot die bevinding kwam alvast Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones (N-VA) na een schriftelijke parlementaire vraag aan bevoegd Vlaams minister Keulen. De taalwetgeving stelt duidelijk dat alle berichten en mededelingen aan het publiek in gemeenten van het Nederlands taalgebied in het Nederlands moeten zijn. Het valt niet te betwisten dat het verspreiden van een natuurboekje door de gemeente Knokke-Heist, onder deze regels valt. Het argument dat er voor toeristische centra een uitzondering bestaat, is hier niet van toepassing. De taalwetgeving bepaalt immers dat het dan om communicatie voor toeristen moet gaan (en dus niet voor de eigen inwoners) en dat de communicatie bovendien in vier talen moet zijn, nl. Nederlands, Frans, Duits en Engels.

In zijn antwoord wees de minister er op dat er bij de gouverneur klacht was ingediend tegen deze gemeenteraadsbeslissing, maar er niet meer kon worden opgetreden vermits de klacht te laat was ingediend. Hiermee is de kous echter nog niet af. Indien zou blijken dat de gemeenteraadsbeslissing in strijd was met de wet en er op basis van deze beslissing betalingen zouden zijn gebeurd, dan kunnen de bedragen uit de gemeenterekening worden verworpen. De minister heeft dan ook op vraag van Jan Loones de gouverneur belast met een onderzoek.

Men kan zich vragen stellen over de noodzaak van een gratis natuurboek voor alle inwoners, zeker als je weet dat dit (minstens) 125.000 euro kost én dat het is om de zetelende burgemeester te huldigen, maar als dan ook nog blijkt dat de taalwetgeving met de voeten wordt getreden, moet er voor de N-VA kordaat ( ?)( nva-schepen Ingrid Reubens keurde deze beslissing goed)worden opgetreden. We kijken dan ook uit naar het resultaat van het onderzoek van de gouverneur en hopen op een correct optreden van de toezichthoudende overheid.

Auteur:
Vlaams parlementslid
Jan Loones