In dit dossier volgen we de oppositie. Wat doen ze, en vooral wat proberen ze te doen. 19.01.2007 De VLD De eedaflegging van Minister Marc Verwilghen als kersvers lid van de VLD-fractie in de gemeenteraad van Knokke-Heist bleef niet onopgemerkt. Na het plechtig moment vloog hij er als nieuwe fractieleider meteen in. Dit leidde tot een eerste openlijke aanvaring met burgemeester Leopold Lippens. De citaten in de pers spreken boekdelen: “Lippens wil geen nationale politiek in gemeenteraad Knokke-Heist”, “Burgemeester Lippens spelt Verwilghen de les”, “Eerste gemeenteraad: al meteen twist tussen Verwilghen en Lippens”. Ook het voorstel om zo snel mogelijk een grondbank te realiseren en om op die manier meer betaalbare bouwgronden aan jonge Knokke-Heistenaars aan te bieden, stuitte op een njet van de Gemeentebelangen-meerderheid. Tenslotte steunde de VLD-fractie de motie tegen de ontpoldering van de Willem-Leopoldpolder niet. Reden hiervoor is dat de VLD de houding van de meerderheid moeilijk kan begrijpen. Zowel het polderbestuur als het gemeentebestuur zijn vertegenwoordigd in de Internationale Zwincommissie, die in 2003 al betrokken was bij het totaalplan tegen de verzanding van het Zwin. Eén van de aanbevelingen die in dit plan stond, was om de Willem-Leopoldpolder terug te geven aan de zee. Het gemeentebestuur had al veel vroeger moeten reageren, volgens VLD-fractieleider Marc Verwilghen. Het Vlaams Belang. Geeft geen verklaring over haar bestuursdaden.