De verkiezingen zijn gedaan, GBL zit nu als dictatoriale partij alleen te besturen en de miserie begint opnieuw. Zoals U reeds in onze berichtgeving hebt kunnen lezen over de inmenging van onze eerste schepen Maxim Willems in de verschillende VZW's die de stad rijk is poogt hij nu ook controle te krijgen over de geldstroom in het carnavalsgebeuren.


Officeële versie

Nieuwsblad 25.01.2007

Sms-wedstrijd carnaval ontaardt in hetze

Knokke-heist - Een sms-wedstrijd voor de Heistse carnavalsstoet is uitgedraaid op een fikse ruzie. Zowel het Carnavalscomité van de gemeente als het Hof Der Prinsen, een vereniging van voormalige carnavalsprinsen, wil de televoting organiseren op carnavalszondag 18 februari. Niemand weigert toe te geven. Resultaat: twee sms-stemrondes voor één stoet.

(commentaar: De burgemeester schreeuwt het van de daken: VRIJE MARK ECONOMIE - maar zijn gemeentebetuur wil wel de baas zijn over de inkomsten van het carnavalgebeuren? Is dat nu ook al het doel van onze gemeetne, geld pikken van zijn burgers?)

,,De gemeente schiet regelrecht in onze duiven'', zucht Germain Brouns van het Hof Der Prinsen. ,,Een sms-actie waarbij de toeschouwers konden stemmen op hun favoriete carnavalswagen was drie maanden geleden één van onze ideeën. De winnaar zou 500 euro krijgen. De actie stond al volledig op punt. Maar gisteren lazen wij plots het persbericht dat de gemeente een eigen sms-concours houdt.''

Geen van beide partijen wil van wijken weten. ,,Dat idee bestaat al jaren'', zegt gemeenteraadslid Veronique Engelrelst, voorzitster van het Carnavalscomité.

(commentaar: Al Jaren: Waarom hebben ze het dan al niet eerder uitgevoerd.? Neen, volgens onze bronnen binnen het vcarnavalgeberuren is dat een regelrechte leugen. Het gaat hem natuurlijk om het geld. Per sms  1€ kan veel geld opleveren. - GBL wil daarover de controle hebben)


,,Misschien kunnen we tot een vergelijk komen dat wij de sms-wedstrijd op zondag organiseren en de gemeente op dinsdag. Het Carnavalscomité looft immers ook maar de helft van ons prijzengeld uit, 250 euro'', merkt Brouns fijntjes op.

,,Daar kan geen sprake van zijn'', is het antwoord van Engelrelst. Brouns hoopt niettemin dat de twee partijen tot een compromis komen. (tlb)

(commentaar: Zoals alle dictrtoriaale besturen wil de gemeente gewoon de controle krijgen over alles wat op haar grondgebied gebeurd. Op deze wijze kan ze, net zoals vroegere bekende dictators onmiddellijk actie nemen waanneer tegenstand tegen haar projecten opduikt. )


Verdere verslaggeving volgt.