De pers is Lippens meestal genegen. Vanuit zijn positie kan hij zeggen wat hij wilt, de oppostie is mondood. Ijn zijn eigen woorden: Wie het meest roept wordt gehoord. Hij heeft ervoor gezorgd dat hij alleen kan roepen. Enkel via dit soort sites kunnen andere meningen gehoord worden.

In deze reeks artikelen wordt een andere kijk gegeven op de woorden van onze burgemeester.

Nieuwsblad 09.01.07

Ik voer geen politiek voor rijke mensen''
Burgemeester Lippens op sofa bij Frieda Van Wijck

Knokke-Heist - Het wordt stilaan een traditie dat burgemeester Lippens geen droge speech geeft over zijn plannen voor de komende jaren. Deze keer nam de burgervader in het casino plaats in een sofa met journaliste Frieda Van Wijck.

Het werd een leuke babbel doorweven met humoristische uitlatingen van de burgervader. Op een vraag over zijn liefdesleven antwoordde Lippens dat hij nog half vrij is. ,,Je mag je nooit uit de markt prijzen'', grapt Lippens.

Over de verborgen kanten van zijn liefdesleven zijn er een aantal sites die daarover een verontrustend beeld geven. Zoals de koning onlangs nog zei: niemand staat boven de wet en misschien zou het gerecht eens wat meer onderzoek mogen doen. Een Belgische site : http://www.forumup.be/?mforum=x1dossier
en ook op deze Nederlandse site die nog directer is:http://www.stelling.nl/kleintje/, en er zijn er nog.


,,In de komende legislatuur zijn er meer vrouwen en dat is maar goed ook. Er zal leuk en positief kunnen gewerkt worden, maar ik mis toch de groenen en de socialisten. De andere fractie die er niet meer bij is, zal ik zeker niet missen.''

Nieuw casino

,,Wij voeren niet een politiek voor de rijken, hoewel veel mensen dat denken. We nemen het ook op voor de kleine man, want er is nog heel wat verdoken armoede in de gemeente. We gaan bepaalde maatregelen nemen voor de mensen die op de sukkel zijn'', stelt Lippens.

Lippens blijft nog altijd geloven in het nieuwe casino, maar stelt dat het financieel haalbaar moet blijven. Eind dit jaar moet het dossier rond zijn. ,,Op toeristisch vlak moet de gemeente denken aan morgen. We moeten durf aan de dag leggen om projecten die ik gezien heb in Dubai ook hier op kleinere schaal te realiseren'', benadrukt Lippens.

(Wat meneer Lippens er vergeet bij te melden is dat deze rijkdom gebaseerd is op pure uitbuiting. De arbeiders die re de zeer dure wolkenkrabbers neerzetten werken aan een loon dat tussen de 100 en 180 $ per maand. Ze leven in mensonwaardige omstandigheden in een temperatuur die tot 54° kan oplopen en hun paspoorten worden in beslag genomen. Wekelijks zijn er gemiddeld 4 dodelijke ongelukken een 2-tal zelfmoorden. De stad zelf wordt ook bediend door een 30.000 prostituees waarvan er een groot deel sekslaven zijn die geen enkel recht hebben. En hij wil dat hier in Knokke realiseren? - spreekt boekdelen over zijn karakter.)


Ook de vergrijzing houdt hem bezig en hij wil inspanningen leveren om de badstad attractiever te maken voor de jeugd, onder meer door meer ontspanningsmogelijkheden te creëren.

,,We gaan tevens een structuur opzetten om energie te besparen. Ik ben niet tegen windmolens, maar ik had liever een centralisatie gezien van tienduizend windmolens. We kijken met belangstelling naar een project in Engeland waarbij turbines in zee elektriciteit produceren door eb en vloed. Daarnaast willen we ook zonne-energie stimuleren.''

De burgervader heeft ook de intentie om een schepen van Woonbeleid aan te stellen. ,,Wij gaan een structuur opzetten om aan jonge gezinnen een alternatief te bieden zodat ze in de badstad kunnen blijven wonen'', besluit Lippens.

Norbert Minne