Knokke-Heist heeft 3 Miljard oude Belgische rank aan schulden.

34.000 inwoner en 3.000.000.000 schulden,

= ongeveer 89.000 BEF schuld per INWONER, klein - Joung en oud.


 

Dat is de kostprijs die wij betalen om Lippens zijn vastgoed te laten renderen?

 De bijna volstrekte macht die de GBL  in Knokke-Heist bezit, is ongezond en leidt tot favoritisme, cliëntelisme en corruptie.

Financiële schuldenlast van de gemeente .
      
 

Leningen

ten laste van de gemeente

Leningen

ten laste van hogere overheden

Leningen

ten laste van derden

Leasingen

ten laste van de gemeente

Prefinan-cierings leningen
200571.734.206,3527.898,775.307.720,371.341.956,300,00
200468.651.726,5466.706,115.750.845,115.248.571,010,00
200365.084.275,70107.172,286.177.369,6110.683.108,600,00
200261.951.041,24177.812,086.574.855,828.847.431,030,00
200169.060.736,44245.087,876.952.701,329.324.468,887.585,99
200064.162.375,811.664.929,027.310.062,949.401.322,9677.755,94
      
Bovenstaande cijfers kunnen telkens worden teruggevonden in de rekening van het desbetreffende dienstjaar. 
Deze gegevens liggen steeds ter inzage voor de burger in het stadhuis van Knokke en in de bibliotheek, en dit telkens tijdens deopeningsuren
      
0Totaal openstaande schuld in euroTotaal in franken 
2005      78.411.782 €3.136.471.272 BEF 
2004      79.717.849 €3.188.713.951 BEF 
2003      82.051.926 €3.282.077.048 BEF 
2002      77.551.140 €3.102.045.607 BEF 
2001      85.590.580 €3.423.623.220 BEF 
2000      82.616.447 €3.304.657.867 BEF 
      
 Méér dan 3 miljard