Hoeveel Kost onze politie?


Het is hier niet de bedoeling krietiek te uiten, verre van. Maar in het kader van onze database verzamelen we alle mogelijke gegevenns met betrekking tot het bestuur van onze stad. Zo kunnen we in een later tijdstip beter analyses maken.

   

Informatie te Knokke-heist bekomen is soms niet zo gemakkelijk. Dan maar andere middellen, zoals het interne,t inzetten.

De site is in aanbouw. - wordt aangepast naargelang de informatie binnenkomt.

 

 

 2003 - Gemeenteraad Damme.

2.        Politiezone Damme/Knokke-Heist: begrotingswijziging

In zitting van 13 november 2003 ging de politieraad over tot begrotingswijziging nr.1. – dienstjaar 2003. De gemeenteraad keurt deze wijziging goed. Deze begrotingswijziging brengt een vermindering van de gemeentelijke toelage voor stad Damme van 17.893,50 euro (761.658,00 – 743.764,50) met zich mee.

3.        Politiezone Damme/Knokke-Heist: begroting 2004 – dotatie

Kennisneming van de politiebegroting voor het dienstjaar 2004 waarin de dotatie voor het stadsbestuur vastgesteld wordt op 676.232,00 euro.

Een gemeentelijke dotatie van 676.232,00 euro wordt goedgekeurd.

In de gemeentebegroting 2004 werd een bedrag van 773.083,00 euro opgenomen, dit bedrag zal in een eerstvolgende begrotingswijziging aangepast worden.