De politie heeft niets te zeggen te Knokke.

 

Raar maar waar.

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, U hoort het. Te knokke heeft het politiekorps een AFSPRAAK met het stadsbestur gemaakt om NIET op te treden wanneer er overtredingen begaan worden in verband met het strand.

 

Dit betekend in feite dat er GEEN WET is op het strand. En zeggen dat wij soldaten sturen naar Afhanistan om er zogezegd een demoratie op te starten. Meer blauw op straat zeggen ze dan. Ja, zolang ze maar niet de belangen van LIppens en zijn kornuiten bestrijden.  Wij hebben intussen zwartwert, fraude en tal van andere overtredingen aangetoond en telkens botsen we op een onzichtbare muur die probeert de boel onder tafel te vegen. Nu, langzaam maar zeker breekt die muur, en uiteindelijk : The shit wil hit the fan. 

 Onze politiekorps: een van de modernste van het land, kost ons handenvol geld, maar voor overtredingen op de bouwverordening (correctioneel strafbaar) en voor overtredingen op de handelswet MOGEN ze niet optreden.

Het wordt noch vreemder.Aan de ene kant heb je de politie die verklaart dat dat ze een overeenkomst heeft, maar als er navraag gedaan wordt bij de verantwoordelijke schepen beweert deze van niets te weten. Hij ontkent volledig het bestaan van zo'n afspraak. ?  Ofwel liegt hij dus, maar eerlijk gezegd, dat betwijfel ik, ofwel hebben anderen afspraken achter zijn rug gemaakt. Indien dat laatste dus waar is, dan staat hij wel voor paal.  Maar wie is het dan die afspraken heeft gemaakt en waarom durven ze er niet voor uitkomen. De enige reden daarvoor is dat ze weten dat ze ongrondwettelijk bezig zijn. Dus dat zullen we zeker tot op het bot uitzoeken. 

Begrijpe wie het begrijpe kan.  In knokke is een burger dus verplicht om zelf een deurwaarder aan stellen indien hij overtredingen op deze wetten ziet gebeuren op het strand. Hij kan naar de politie gaan, maar daaar wordt zijn klacht omgezet in een klad papier dat stante pede vertikaal geklasseerd word.

Hebben onze grootvaders daarvoor een oorlog tegen een bezetter gevochten, hebben zij daarvoor jarenlang geijverd om een democratie op te stellen. Een grondwet waarbij iedere Belg gelijk is voor de wet. ?

In knokke geld dus alleen maar de wet van Lippe. Nu, hoe meer ik te weten kom over die man hoe zieker ik wordt. (zijn naam komt voor in pedofiele dossiers, cocaine, fraude, bouwmisdrijven enz..en nooit oordeelt de politie het nodig om hem verder te onderzoeken, integendeel. De hoofdprocureur van Brugge oordeelt soms dat het nodig is om persoonlijk vor de camera's te zeggen dat hij het niet nodig vond om de gebroeders te ondervragen ?) (nvd: hij is lid van de golfclub en speelt golf met Lippe en is veel gevraagd op grote evenementen.)

Dit is natuurlijk het teken voor onze lokale diktator om zich tegoed te doen aan overdreven vormen van  machtsmisbruik. En onze zogezegde  lokale "notabelen" : die slikken dat allemaal zomaar.  Stellen  zich geen vragen. Neen, ze vinden het normaal dat in een geheime  vergadering louche afspraken worden gemaakt, waarbij de politie omzeggens verplicht wordt naar de pijpen van de lokale politiek te draaien. 

Laat nu echter net de politiehervorming, waarbij overigens onze commisaries een groot medewerker aan was, er gekomen zijn om politiek inmenging te verhinderen.? (is hij misschien ook lid in de golf.) 

Zijn wij geen APELAND. ?  Ik werk veel in het buitenland, in deze zogezegde apelanden, maar daar is hun corruptie echt klein bier tegenover die van van ons Knokse  bestuur.

 Langs deze weg laat ik dus weten dat er klacht is neergelegd bij de procureur, en dat we ook via het comite P klaarheid willen hebben in deze materie.

 

Heren (kleuters) van ons gemeentebestuur. Jullie hebben bijlange nog niet het laatste woord.