Artikels Het Nieuswblad 2006 

 

 

Het Nieuwsblad 2006 

 


19.05.2006 

Regels zijn regels, maar in Knokke wordt dat geregeld
Volgens Antwerps notaris wordt er

Georges Jacobs, de directeur-generaal van het Knokse vastgoedbedrijf Compagnie Het Zoute, en de gemeentesecretaris Marc Verhaeghe moeten vandaag voor de Brugse raadkamer verschijnen. Die moet oordelen of de twee een maand langer in de cel blijven. Ze worden verdacht van corruptie bij bouwdossiers. Jacobs bekent dat hij smeergeld heeft betaald, Verhaeghe ontkent dat hij iets heeft gekregen. Het onderzoek kwam op gang na zeker drie verschillende klachten.

Het gerechtelijk onderzoek tegen de twee invloedrijke inwoners van Knokke is een uitloper van het corruptieonderzoek tegen ambtenaren van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu dat West-Vlaanderen nu al enkele maanden in rep en roer zet. Na het uitbreken van dat dossier kreeg het Brugse gerecht allerlei tips en klachten binnen over geknoei met onder meer bouwvergunningen.

Het onderzoek tegen Georges Jacobs, topman van Compagnie Het Zoute - het vastgoedbedrijf van de familie Lippens - en tegen gemeentesecretaris Marc Verhaeghe kwam op gang nadat er minstens drie klachten waren binnengelopen bij het Brugse gerecht over stedenbouwkundige inbreuken in Knokke.

Er is onder meer de klacht van Jan Boeykens, een Antwerpse notaris met een villa in Knokke. De man diende bij het gerecht een klacht in met burgerlijke partijstelling omdat hij zich benadeeld voelde door enkele ,,onrechtmatige stedenbouwkundige vergunningen''.

Auto's op het voetpad

,,De gemeente verleende aan twee buren onwettige stedenbouwkundige vergunningen op basis waarvan autoverkeer werd toegelaten op een voetpad waar in geen honderd jaar auto's hebben gereden'', liet de notaris gisteren weten. Die vergunningen zouden niet alleen onwettelijk zijn, ze zouden ook de leefbaarheid van de buurt rond de Prins Karellaan in gevaar brengen doordat er nu veel meer auto's mogen rijden in de smalle straatjes tussen de typische cottages .

Boeykens benadrukt dat hij geen klacht heeft ingediend tegen de mannen die nu aangehouden zijn. ,,Niet tegen de heer Jacobs, noch tegen de Compagnie Het Zoute of de heer Verhaeghe. Het was een klacht tegen onbekenden.''

De notaris heeft zich intussen wel verdiept in de stedenbouwkundige praktijken in de kustgemeente. ,,Ik heb moeten vaststellen dat Knokke-Heist frequent stedenbouwkundige vergunningen verleent die in strijd zijn met de bestaande bijzondere plannen van aanleg (bpa)'', is zijn conclusie. Volgens hem werden onder meer toegangen verleend die niet konden worden verleend, bouwhoogtes en bouwvolumes veranderd, op- en afritten onterecht vergund. ,,Je kan onomwonden stellen dat de mandatarissen en ambtenaren hier in verstandhouding met de overtreders bewust in strijd met de wet handelen met het oog op het uitvoeren van wederrechtelijke werken.''

Namen van die mandatarissen en ambtenaren noemt Boeykens niet. Maar hij heeft wel vragen bij de rol van de gemachtigd ambtenaar uit Brugge, die geen enkele van de onterecht toegekende vergunningen heeft geschorst. Concreet gaat het dan om Roland Blieck en zijn nauwe medewerkers, die recent een hele tijd in de gevangenis zaten op verdenking van corruptie.

Modder gooien

Het woord 'corruptie' neem de Antwerpse notaris niet in de mond. Het Brugse gerecht doet dat wel. Georges Jacobs van Compagnie Het Zoute en gemeentesecretaris Marc Verhaeghe zijn allebei aangehouden op verdenking van corruptie. Jacobs heeft intussen bekend dat hij smeergeld heeft betaald aan zijn jarenoude vriend Verhaeghe. Maar die blijft hardnekkig ontkennen.

,,Jacobs heeft mijn cliënt een mes in de rug gestoken'', zegt zijn advocaat Jean-Baptiste Petitat. ,,De politie heeft hem de duimschroeven aangezet en hij is dan maar met modder beginnen gooien. Volkomen ten onrechte.'' Petitat ontkent ook dat de speurders onverklaarbare stortingen zouden hebben gevonden op de bankrekening van de gemeentesecretaris.

Morgen komen de twee voor de raadkamer, waar over hun verdere aanhouding geoordeeld zal worden. Ook Leopold Lippens - als burgemeester van Knokke en gedelegeerd bestuurder van Compagnie Het Zoute de baas van de twee aangehouden mannen - komt morgen vervroegd terug naar België. Hij verbleef de voorbije dagen voor een zakenreis in Afrika. Hij zou een dezer dagen voor verhoor opgeroepen worden door het Brugse gerecht. Maar hij wacht daar niet op om zijn versie te geven. Morgenmiddag geeft Lippens tekst en uitleg bij het corruptieschandaal dat zijn maatschappij treft.

 Steven DE BOCK

 


19.05.2006 

Knokse burgemeester Lippens ondervraagd in corruptieschandaal

BRUSSEL - Enkele leden van het gemeentebestuur van Knokke, onder wie burgemeester Leopold Lippens, zullen worden ondervraagd in de corruptiezaak rond het Knokse vastgoedbedrijf La Compagnie Immobilière. Dat heeft procureur Jean-Marie Berkvens van Brugge vanmorgen bevestigd. Op een persconferentie ontkende burgemeester Lippens dat hij smeergeld heeft betaald.

Eerder vanmorgen verlengde de Brugse raadkamer de aanhouding van de Knokse gemeentesecretaris Marc Verhaeghe en de directeur-generaal van de vastgoedmaatschappij Compagnie Het Zoute, George Jacobs. De procureur wilde niet reageren op die beslissing.

De twee worden verdacht van corruptie bij bouwdossiers. Er zou smeergeld zijn betaald om onwettige bouwvergunningen te verlenen. Centraal in het dossier staat het vastgoedbedrijf Compagnie. Dat bedrijf is in handen van de familie Lippens.

Na de verlenging van de aanhoudingen heeft het gemeentebestuur van Knokke-Heist haar gemeentesecretaris preventief geschorst. De secretaris had vakantie aangevraagd en heeft die gekregen, maar is intussen ook preventief van zijn functie ontheven.

,,Geen smeergeld betaald''

Op een persconferentie ontkende de burgemeester schuld. ,,Wij hebben nooit iemand betaald om iets te versnellen of te bekomen'', zo zei graaf Leopold Lippens. ,,Als zij die met ons samenwerken dat hebben gedaan, dan betreur ik dat.''

Leopold Lippens zet geen stappen terug als burgemeester of bestuurder van de Compagnie. Eerste schepen Maxim Willems zei dat het gemeentebestuur zich verder in het belang van het onderzoek zal onthouden van commentaar.

Wanneer de ondervragingen van de gemeenteraadsleden zullen plaatsvinden, is een beslissing van de onderzoeksrechter.

 llc (belga

  


23.05.2006

 

Compagnie Het Zoute schort samenwerking met Jacobs op

BRUSSEL - Compagnie het Zoute heeft besloten om, met onmiddellijke ingang, de samenwerking met Georges Jacobs op te schorten.

,,De nv heeft kennis genomen van het feit dat Walter Georges Jacobs in voorlopige hechtenis is genomen en door de gerechtelijke autoriteiten blijkbaar in verdenking is gesteld wegens actieve corruptie'', aldus een persbericht van de Compagnie. Jacobs was directeur-generaal van het vastgoedbedrijf Compagnie het Zoute en een vertrouweling van gedelegeerd bestuurder Lippens.

Jacobs zou de gemeentesecretaris van Knokke-Heist omgekocht hebben om dossiers over bouwvergunningen in de kustgemeente te beïnvloeden. Compagnie Het Zoute is contractueel verbonden met de NV Belimco, die wordt vertegenwoordigd door Georges Jacobs.

Bemiddelding en adviesverlening

Belimco had zich volgens het persbericht met de Compagnie verbonden voor bemiddeling en adviesverlening bij de aan- en verkoop van onroerende goederen inzake vastgoedprojecten, evenals de coördinatie, commercialisering en opvolging van die projecten.

In de samenwerkingsovereenkomst staat volgens de Compagnie uitdrukkelijk dat Belimco aan alle wettelijke verplichtingen dient te voldoen. Corruptie gaat volgens de Compagnie in tegen de wettelijke regels.

Vermoeden van onschuld

Het vastgoedvennootschap stelt in haar mededeling ook dat zij nog geen officiële bevestiging van corruptie of eventuele bekentenissen van Georges Jacobs ontving. Dat is volgens de Compagnie een logisch gevolg van het geheim van het gerechtelijk onderzoek. De vennootschap onderschrijft bovendien het vermoeden van onschuld tot het tegendeel bewezen is.

De beslissing tot schorsing van de samenwerking met de NV Belimco en bijgevolg met Jacobs werd genomen door het directiecomité van de Compagnie. Zij herhaalt intussen haar verklaring van vorige week, namelijk dat ze het volste vertrouwen heeft in het verdere verloop van het gerechtelijk onderzoek.

Naast Jacobs, die via Belimco de taak van directeur-generaal van de NV Compagnie het Zoute waarnam, zit in het gerechtelijk onderzoek van het Brugse parket ook de gemeentesecretaris van Knokke-Heist, Marc Verhaeghe, in voorhechtenis. Hij wordt verdacht van passieve corruptie. bava (belga)


14.06.2006 

Ex-directeur Compagnie Het Zoute vrijgelaten

BRUGGE - De onderzoeksrechter in Brugge heeft beslist om de voormalige algemeen directeur van de Compagnie Het Zoute, Georges Jacobs, onder voorwaarden vrij te laten.

De man legde volgens het Brugse parket belangrijke verklaringen af in een corruptiedossier rond stedenbouw. Als voorwaarde werd hem onder meer opgelegd geen contact te hebben met andere personen die bij het dossier zijn betrokken of met personen van de Compagnie Het Zoute.

Vermoed wordt dat Jacobs de gemeentesecretaris van Knokke-Heist omgekocht zou hebben om dossiers over bouwvergunningen in de kustgemeente te beïnvloeden. Compagnie Het Zoute is contractueel verbonden met de NV Belimco, die wordt vertegenwoordigd door Georges Jacobs.

In het corruptieonderzoek zit nu alleen nog de gemeentesecretaris van Knokke-Heist in voorhechtenis. De raadkamer in Brugge beslist maandag over de verlening van zijn aanhouding. kld (belga)

 

 


 11.08.2006


Huisjesmelker door politie ingerekend

KNOKKE-HEIST - Een 49-jarige man uit Knokke-Heist is door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden voor huisjesmelkerij. Op de zolder van zijn huis in de Henry Stacquetstraat lagen matrassen die hij voor vijf euro per nacht verhuurde. De huurders waren vooral allochtone mannen tussen 20 en 30 jaar uit Luik en Brussel. Zij werken tijdens het hoogseizoen in Knokke-Heist, vooral in de horeca. Toen de politie er binnen viel lagen daar een tiental mensen te slapen.

Uit verklaringen bleek echter dat hun aantal soms opliep tot twintig. De omstandigheden waren erbarmelijk. Beddegoed werd nauwelijks ververst en iedereen moest het stellen met één toilet en douche. De man zou zijn zolder al enkele jaren op die manier verhuren. Hij is nu aangehouden op basis van de wet op de huisjesmelkerij van september vorig jaar. Het pand is verzegeld. (BEG) 11/08/2006

 

 18.08.2006

Gemeentesecretaris Knokke-Heist langer geschorst

BRUGGE - Gemeentesecretaris Marc Verhaeghe van Knokke-Heist blijft nog zeker tot en met 18 september preventief geschorst. Dat heeft het gemeentebestuur van de kustgemeente vrijdag bekendgemaakt.

De schorsing is het gevolg van het strafrechtelijk onderzoek naar passieve corruptie dat tegen hem loopt. In deze zaak zat ook een tijd de voormalige algemeen directeur van de vastgoedmaatschappij Compagnie Het Zoute in voorhechtenis.

De beslissing van het schepencollege om de gemeentesecretaris tot en met 18 september preventief te schorsen, volgt na het verhoor van de betrokken ambtenaar in het bijzijn van zijn advocaat.

Geen oordeel

Volgens het gemeentebestuur heeft Verhaeghe een voorbeeldfunctie. Maar de preventieve schorsing betekent geen oordeel over schuld of onschuld. De maatregel moet de geloofwaardigheid, objectiviteit en de goede werking van het gemeentebestuur naar de andere overheden, de bevolking en het personeel garanderen.

De wedde van Marc Verhaeghe wordt vanaf 1 september gehalveerd. Dat is het gevolg van de gerechtelijke procedure. Volgens het gemeentebestuur gaat het hier om een ,,daad van zuinig bestuur'' gezien Verhaeghe zijn taken niet uitvoert.

De schorsing kan na 18 september opnieuw worden verlengd voor een periode van maximum vier maanden. bava (belga)1