Artikels in Het Nieuwsblad 2005


Het nieuwsblad 2005

Het Nieuwsbald 22.04.05

Te huur, te koop, te duur

Knokke-Heist - Het SAK, ACW en ACV klaagden met een monopoliespel de onbetaalbare huisvesting in Knokke-Heist aan. ,,Tien jaar geleden hebben wij het probleem al aangekaart bij het gemeentebestuur maar tot nu toe zijn er geen structurele oplossingen uit de bus gekomen'', zegt woordvoerder Marc Rogiers

In september 1994 luidde het SAK Knokke-Heist al de alarmbel rond de hoge kostprijzen van bouwgronden en woningen. Een decennia later klagen dezelfde actiegroepen opnieuw het probleem aan.

,,Het gevoerde beleid zorgt ervoor dat het goed wonen is in Knokke-Heist en daar hebben een aantal hoorzittingen toe bijgedragen. Daarnaast is er wel een gebrek aan een sociaal verantwoord grondbeleid dat ervoor zorgt dat jonge gezinnen de kans niet krijgen om in de gemeente te blijven wonen. Voorbeelden zijn er genoeg van jonge mensen die de gemeente verlaten. Sommigen gingen dichter bij hun werk wonen maar het gros verlaat de gemeente omdat ze hier geen geschikte en betaalbare woning vinden'', zegt Marc Rogiers

Heulebrug geen oplossing

Marc Rogiers noemt het bouwproject Heulebrug waar 500 woningen worden gebouwd geen oplossing voor het probleem.

,,De gemeente en de West-Vlaamse Intercommunale voor Huisvestingsbeleid (WVI) kozen voor een concept met zeer veel wegen, openbaar groen en waterpartijen. Op zich is dat een mooi project ware het niet dat kosten voor aanleg en onderhoud worden doorgerekend in de grondprijs.

De WVI betaalde in de jaren negentig 4,46 tot 5,21 euro per vierkante meter voor de grond waar nu de eerste woningen worden gebouwd. Voor de kavels schommelt de vraagprijs nu van 136,41 tot 272,94 euro per vierkante meter.

Wij vragen dan ook aan het gemeentebestuur begrip op te brengen voor het probleem door de meerkost voor de aanleg van wegen en groen in mindere mate of zelfs niet door te rekenen aan de kopers'', besluit Marc Rogiers.

Het SAK, ACW en ACV hopen dat het project Heulebrug de geschiedenis niet ingaat als het project van de gemiste kansen op het vlak van betaalbaar wonen.

(NM) (NM), 24/02/2005