De Companie du zoute, het immobilienbedrijf van Burgemeester Lippens neemt het niet zo nauw met de wet als het haar eingen inkomsten bedreigt. 
 

 
De meeste Knokkenaars weten het niet maar de companie du Zoute heeft in haar oorspronkelijke verkoopscontracten een erfdiensbaarheid toegevoegd. Namelijk: Bij ieder toekomstige verkoop moet de nieuwe koper een som aan de companie betalen en bij iedere verbouwing van zijn eigendom moet ook een som worden betaald.

Dit is onwettig en werd reeds meerder malen voor een rechtbank bevestigd. Nochtans gaat de companie door met het innen van deze gelden. Hoe zit het dan met de deontlogie van de Lippens Code ?

Luistert naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden. De woorden van de burgemeester als hij weer eens lammert over betaalbaar wonen in knokke klinken mu zeer hypochriet als je weet dat hijzelf de prijzen opdrijft ten gunste van zijn eigen bedrijf.

Onwettig dan nog wel. maar zolang de klant het niet weet, niet deert.

Kopers die niet willen betalen worden onder maatschappelijke druk gezet, door de notaris van dienst, het stadsbestuur enz. en natuurlijk speelt de naam Lippens een grote rol. Men wil deze man toch niet voor de voeten lopen.

Wil men een tweede verblijf in Knokke en een lidmaatschap van de golf, wel dan is het beter dat je zonder morren betaalt. Zo gaat dat nu eenmaal. Het is onwettig maar zolang het opbrengt gaan ze ermee door.

In feite belazert de companie du Zoute de tweede verblijvers grandioos. Velen weten zelfs niet dat het een onwettige erfdienstbaarheid is.

Maar laten we nu verder gaan? Hoe staan deze miljoen inkomsten in de boeken van de companie ingeschreven?

Maar zoals altijd gaan de belangen van de Companie voort en gezien leopold Lippens en Burgemeester en hoofdaandeeelhouder vand e companie du Zoute is, weer een bewezen dat het eigenbelang voorgaat op het stadsbelang.