Lippens IS TEGEN de verkavelingen in het Zoute.

Waar of NIET waar ???

analyse Ruimtelijk Uitvoerings Plan (R.U.P.) Berkenlaan


Lippens en RUP Berkenlaan.


De meesten onder ons weten niet wat RUP Berkenlaan betekent. Welnu, RUP Berkenlaan betreft de ruimtelijke ordening in het centrum van het Zoute, precies daar waar men de grootste villa's vindt.

Er is een bedrijf uit het Zoute, de beruchte Compagnie du Zoute, dat ettelijke jaren geleden ooit alle gronden in de omgeving in bezit had. De bestuurder uit datzelfde bedrijf was de lokale burgemeester Lippens. Gezien de grond toen nog goedkoop was hadden in dit centrale gebied heel wat prominenten grote en prachtige villa's gebouwd. (zie daarover de beginvisie van de Cie du Zoute)

Dit bleef duren tot enkele jaren geleden. De vastgoedprijzen stegen enorm, de Compagnie du Zoute rook grof geld en begon de grote stukken grond die nog in haar bezit waren op te delen in kleinere stukken, die elk aan grote bedragen werden verkocht. Alles werd natuurlijk wettelijk geregeld. Het was immers makkelijk om goedkeuring voor bepaalde bouwprojecten te krijgen aangezien één van de hoofdbestuurders ook de lokale burgemeester was. Zo werden bijvoorbeeld, lang voordat het Duinendecreet ter sprake kwam, 's nachts hele duinen afgegraven (Berkenlaan) en heel wat bomen omgehakt.

Ik weet niet of het allemaal wel zo wettelijk was, maar gezien het in de eerste plaats het stadsbestuur was die daar moest over waken -en de bouwheer ook hoofd van datzelfde bestuur was- kan men zich toch ernstige vragen stellen.

Door die opdeling van de gronden stegen de prijzen enorm. Zo erg zelfs dat de inwoners, die het geluk hadden gehad om aan een normale prijs een eigendom te kopen, zich genoodzaakt zagen hun gronden te verkopen door de te hoge successierechten. (27%) 27% op waarden van 2.000.000 tot 5.000.000 € is natuurlijk zeer veel geld.

Al die eigenaren begonnen op hun beurt ook te verkavelen en dit tot groot ongenoegen van een aantal prominenten die wensten dat hun buurt elitair bleef. Je kunt ze daarover geen ongelijk geven.

Er kwam dus tegenstand van iemand uit de burgemeester zijn eigen kennissenkring. Die tegenstand betekende niet dat de politie werd aangesproken of de provincie op de hoogte werd gesteld. Neen, een paar privégesprekken waren genoeg.
Resultaat: Niettegenstaande de provincie en de groene jarenlang al jaren zonder succes gepoogd hadden om de eigenheid van het gebied te bewaren hadden geprobeerd om de eigenheid van het gebied te bewaren verviel plots iedere tegenstand vanwege het lokale stadsbestuur. Wat niet eerst werd genegeerd of niet kon, werd plotseling mogelijk. Binnen de kortste keren werd een nieuw RUP klaargestoomd en alles werd voorgesteld alsof de burgemeester eindelijk de vernieling van de grote stukken land in het mooie Zoute wou tegengaan.

Dat hijzelf aan de basis lag van deze vernieling en dat van de 15 laatste toegestane verkavelingen er 6 tot de Companie du Zoute (RUP - Berkenlaan - stad Knokke) behoorden, dat werd er natuurlijk niet bijverteld.

En voor ik het vergeet; Wist U dat de NV Hazegras een dochtermaatschappij is van de Cie du Zoute. Ook zij verkavelde in het RUP Berkenlaan.

Natuurlijk, je moet zomaar niet ieder tekst geloven, maar in het RUP is toch de lijst te zien alsook in het activiteitenverslag van de Cie du Zoute zelf.


Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden.. Zo luidt het levensdevies van Lippens..

Ik denk dat die man ons waarlijk voor idioten neemt.