Wie heeft er het meeste baat bij een totaal vernieuwd casino?

Wie wilt de reserve kopen en casino en reserve in één project laten samensmelten?

Wie kan zo op de rug van de gemeente zichzelf verrijken? 


 

 

 

 

 

Wat het gemeentebestuur NIET GRAAG

AAN DE GROTE KLOK hangt.

 

Er zijn  als 280 bezwaren ingediend. dat is zowat iedereen die om en rond het casino woont. En terecht, want al die mensen, bewoners en 2e verbljvers inclusief hebben dure prijzen betaalt om in de zon te zitten en zicht om zee te hebben. Het project van de Burgemeester houdt GEEN rekening met hen.

Het gemeentebestuur (ALLE GBL partijen dus) besliste om de stedenbouwkundige verordeningen te veranderen door een nieuw reglement waarbij ELKE BEPERKING op bouwhoogte wordt afgeschaft.?

 
Info vanuit het stadsbestuur naar de buurtbewoners is onbestaande. Men kan zich dus terecht afvragen waarom de GBL dan uitpakte met de slogan "Spreken is zilver, zwijgen is stout" ., vermits er toch GEEN inspraak bestaat in onze stad. Uiteindelijk ontneemt het gemeentebestuur ons fundamenteel democratisch recht: Het rechtop inspraak.

En nu beste:

Met het geld van U en ik, geachte Knokke-Heistenaars, want per slot van rekening zijn wij de financiers van de gemeente,  worden door het stadsbestuur DURE projectstudies uitgevoerd naar de leefbaarheid en uitvoering van  dit project.  Mocht het project er ooit komen, dan zal de kost van al die vooronderzoeken, en bij onderzoeken en Eindstudies verhaald worden op de investeerders

Komt het gebouw er niet, wel dan betalen WIJ, de inwoners de rekening.

 
eg nu zelf: Ge zijt burgemeester, uw vriend heeft een casino en uw schepen durven nooit Neen zeggen, en ge wilt geld verdienen. We veranderen gewoon het gemeentelijke stedelijke bouwreglement, we poten er 30 verdiepingen op en we verdelen de pot onder elkaar. Prachtig niet. Altijd een WIN WIN situatie.   Lukt het niet, wel geen probleem, het kost ons niets, want alle studies kunnen we op onze privékas,  oftewel de gemeentekas verhalen.

Laten we nu eens het kostenplaatje bekijken die de burger betaalt ten voordele van de burgemeester.

 

Totale kosten uitgegeven door de gemeente, dus U en IK ten voordelevan de burgemeester zijn goesting:

€ 704.940

 

 

26.01.05 (31)

Reis en verblijfkosten genomineerden

 

Krediet voorzien van € 50.000 

  

30.06.04 (56)

Publicatie en representatiekosten

 

€ 12.500 + € 12.500 = € 25.000

 

 

30.06.05 (D1)

Vergoeding genomineerden

 

4 x  € 60.000 =  € 240.000  netto

 

 

28.10.05 (26)

Opmaken Milieueffectenrapport (MER)

 

Geraamd op  € 67.000 excl - € 81.070 incl.

 

 

16.12.05 (17)

Mobiliteitseffectenrapport (MOBER)

 

Geraamdop € 30.000 excl - € 30.000 incl

 

 

 

Juridische bijstand

 

Geraamd op € 25.000

 

 

23.02.06 (17)

Studie en begeleidingsrapport voor 3 jaar

 

Geraamd:  € 67.000 excl - € 81.070 incl. 

 

 

25.03.06 (34)

Kosten begeleidende diensten

 

Begroot op € 97180 excl –  € 118.350 incl 

  

30.03.06 (22)

Hoogbouw effect rapport (HER) , aangevuld met windhinder

 

Begroot op  € 45.000 excl –  € 54.450 incl.

 

Daarbij komen nog de kosten van de tentoonstelling scharpoord, + kosten van grondonderzoek, sanering ea…. En wat nog allemaal ??