10 Jaar onbetaalbaar wonen te Knokke-Heist

10 Jaar Onbetaalbaar wonen te Knokke-Heist.


We weten het allemaal. Te Knokke-Heist gaan de belangen van de grote projkecten van de Cie. Du EZoute Voor op de projecten van algemeen belang. Al 18 jaaar beloven ze eerst 400 betaalbare woningen, dan 600 en nu nog eens 500, een zwemkom enz... Maar wat blijkt de betaalbare  woningen zijn NIET voor de meeste gewone burgers niet betaalbaar, de zwemkom staat er nog altijd niet en de nog beschikbare gronden komen telkens in handen van de Cie du Zoute die er dure villawijken opzet voor de tweede verblijvers. Heulebrugge voorzien als sociaal woningwijk en  begonnen in 1998 staat er nog altijd niet, maar Finis Terrae (3.000.000 € per appartement) begonnen in 2002 is al afgewerkt.  

En de burgemeeste moet ook geen excuses aanbieden want zijn prioriteiten liggen de laatste jaren bij: Het megalomane project Casino en bij de verkaveling van de Reserve .  In beide gevallen doelen ze op de hogere inkomstenklasse.. 

Nu op zoichzelf is dat niet verkeerd, maar wie bedient die Rijken. De lokale zelfstandigen , bedienden en arbeiders. Waar moeten die gaan wonen.

Door de, te Knokke-Heist,  bewust in de hand gewerkte vastgoedstijging, stijgen de lonen, want wie betaalt uiteindelijk de duurdere huurprijzen. De lokale ondernemers, want zij hebben in een dienstenstad als Knokke-Heist werknemers nodig. Dus waarde zelfstandigen, denk daar een over na.  Wie betaalt uiteindelijk die kosten.?

Nog een doordenkertje: Het stadsbestuur VERKOOPT de parkinggrond in de Zoutelaan en de burgemeester laat de inzet beginnen aan € 5.000.000. Uiteindelijk brengt dat  € 13.000.000 op. Dat geld moet worden gebruikt om de vernieuwde straten en dijk te belkostigen. Konden ze die grond niet gebruikt hebben om betaalbare appartementen te zetten?  Tezelfdertijd onderhandeld volgens bronnen in het gemeentehuis onze burgemeester Lippens met schepen Hugo Deplecker, die er directeur is,  over de aankoop van het Rijksinternaat?  Dat internaatsgebouw, een kasteeltje, heeft uitzicht op de golf?  Misschien willen ze daarbetaalbare woningen zetten.


 

Read more: 10 Jaar onbetaalbaar wonen te Knokke-Heist