Stadsbestuur wil greep op Karnaval


De verkiezingen zijn gedaan, GBL zit nu als dictatoriale partij alleen te besturen en de miserie begint opnieuw. Zoals U reeds in onze berichtgeving hebt kunnen lezen over de inmenging van onze eerste schepen Maxim Willems in de verschillende VZW's die de stad rijk is poogt hij nu ook controle te krijgen over de geldstroom in het carnavalsgebeuren.

Read more: Stadsbestuur wil greep op Karnaval

Lippens in de pers 2007

De pers is Lippens meestal genegen. Vanuit zijn positie kan hij zeggen wat hij wilt, de oppostie is mondood. Ijn zijn eigen woorden: Wie het meest roept wordt gehoord. Hij heeft ervoor gezorgd dat hij alleen kan roepen. Enkel via dit soort sites kunnen andere meningen gehoord worden.

In deze reeks artikelen wordt een andere kijk gegeven op de woorden van onze burgemeester.

Read more: Lippens in de pers 2007

Politieke kleur beinvloedt financieel beleid van de gemeente

 

Volgens trends 5.10.2006

uitreksel van artikel van Daan Killemaes:

Nog een wat vreemd verband: hoe rijker de burgers van een gemeente, hoe groter het begrotingstekort (of hoe kleiner het overschot). Voor elke 1000 euro hoger fiscaal inkomen is het tekort 14 euro per inwoner hoger. In de rijkere VLD-gemeenten zou het tekort daarom 11 euro per inwoner beter zijn, mochten de inwoners een gemiddeld inkomen hebben. De mogelijke verklaring is ook op dit vlak dat wie het wat breder heeft, het ook wat breder laat hangen. De rijkere gemeenten hebben ook iets lagere belastingtarieven en hebben dus reserveruimte om de belastingen op te trekken en tekorten te dichten. Knokke-Heist is een mooi voorbeeld. Het tarief van de APB bedraagt 0 %, maar de kustgemeente begroot in 2005 een tekort van 271 euro per inwoner. Alleen Boom had nog een groter tekort.

Opvallend is ook de positieve knik in de begrotingscijfers in 2003, te danken aan eenmalige meevallers. Jan Leroy: "Die eenmalige inkomsten waren ook echte meevallers, die pas achteraf konden ingeboekt worden. Het gaat dus niet om kunstmatige ingrepen om de begroting uit de rode cijfers te houden."

De gemeenten kunnen trouwens geen patrimonium verkopen om begrotingsputten te vullen. Voor het beheer van het patrimonium en de leningen die daarvoor worden afgesloten, wordt een aparte begroting bijgehouden. "Zo wordt voorkomen dat een gemeente patrimonium verkoopt om de gewone werking te financieren," legt Leroy uit. De aflossing van die leningen moet wel in de gewone begroting geboekt worden. Leroy: "Een gemeente moet met de lopende inkomsten de schulden kunnen afbetalen. Net zoals een gezin aan de bank moet bewijzen een lening met het loon te kunnen afbetalen."

 

 

3 Miljard aan schulden ?

Knokke-Heist heeft 3 Miljard oude Belgische rank aan schulden.

34.000 inwoner en 3.000.000.000 schulden,

= ongeveer 89.000 BEF schuld per INWONER, klein - Joung en oud.


 

Dat is de kostprijs die wij betalen om Lippens zijn vastgoed te laten renderen?

 De bijna volstrekte macht die de GBL  in Knokke-Heist bezit, is ongezond en leidt tot favoritisme, cliëntelisme en corruptie.

Read more: 3 Miljard aan schulden ?