Hier vind u al onze dossiers.

Dossier Natuur

In hoeverre wordt het natuurbeleid van ons stadsbestuur bepaald door het geldgewin? zijn ze wel natuurvriendelijk of gebruiken ze dit onderwerp naargelang het hen uitkomt?

Article Count:
6

Dossier Riolering

Onderzoekje naar de rioleringsproblematiek te Knokke.

Miljoenen euro's inversteringen en toch ging het fout ?

Wil je je commentaar betreffende de riolering kwijt: dat kan: In ons forum

Article Count:
4

Dossier Knokke-Heist: Sociaal

Alle partijen verkondingen ieder jaar weer hetzelfde

!!!!!!! Er zijn te weinig betaalbare woningen !!!!!

De Knokke-Heistenaars moeten hun geboortestad verlaten omdat het te Duur wordt


En toch worden geen inspanningen gedaan.

Wiens schuld is dat?

CD&V en VLD die beiden al zes bij GBL zitten melden het in 2006 weer in hun verkiezingscampagne! Maar de laatste zes jaar waren zij het die actief iet hadden kunnen presteren.

Toch deden ze NIETS - NADA – NUL – NIENTE

Ze stemden braaf en netjes, zoals het hoort als brave lakei, keer op keer JA voor de nieuwe projecten van de burgemeester.

En pas op! voor ieder nieuw groots bouwproject was er telkens een duur onderzoek nodig. Betaald door de stadskas natuurlijk.

Een studie voor het project casino koste bijvoorbeeld al een 704.000 € aan de gemeenschap.

Article Count:
5

Dossier Politie

De Politie.

 

De politie wordt bijgestuurd door de politieke politieraad. Geef democratie aan onze politie en laat iedere parti j toe, niet alleen GBL

 Geef dus nu al pit aan de saaie gemeenteraadsverkiezingen en vul onze anonieme enquête in. 

Bezoek ook ons forum en zeg je mening.


 

Article Count:
4

Nieuwsfilms over Knokke-Heist

Deze eerste reeks filmjes hebben allemaal betrekking op het recente corruptieschandaal waarin zowel stadsecretaris als de Cie du Zoute was betrokken.

2 filmpjes springen uit de kijker:

a. in het rijk der familie Lippens verteld een bekend Knokkenaar over hoe de burgemeeser de zaken manipuleert.

b. In "het Graafschap" vertelt SP gedeputeerde, en eerlijk, politicus andre van Nieuwkerke over het nooit eindigend gevecht met Lippens.

Veel kijkgenot.

Bezoek ook eens ons forum. Je kunt daar je commentaar kwijt.

Article Count:
8

Knokke- Heist stadskrant

De stadskrant.


Met een stadskrant zou je kunnen stellen dat de burger geïnformeerd wordt op een eerlijke mannier van hoe een stad werkt. Hier is echter het omgekeerde waar. Het gemeentebestuur heeft de stadskrant herleid tot een verdoken propagandablaadje voor haar eigen doeleinden. Met het geld van de onwetende burger kunnen ze nu ongestoord reclame maken en allerhande aangepaste versies van hun "zogenaamde" succesvolle bestuur de wereld insturen. Als je het blaadje leest is het alsof alles koek en ei is. Niets is echter minder waar. Zo bijvoorbeeld over de riolering. In de stadskrant werd er lovend over geschreven, ondergelopen kelders zouden tot het verleden behoren, het stadsbestuur had haar beste beentje voorgezet enz.., maar over het resultaat zal niet geschreven worden.

Pure verdoken propaganda voor eigen Partij. En iedereen slikt dat, want we zijn nu eenmaal geconditioneerd om onze overheden te geloven.

Op deze site worden de stadskrant een vanuit een andere, meer kritischer opgesteld standpunt bekeken. Of we gelijk hebben is dan aan U, geachte lezer om te bepalen. Maar het is altijd interessant om een andere mening te kunnen lezen.

Vergeet het niet: de eerste zet van een dictatuur is altijd:

De Controle van de pers. De oppositie monddood maken. Ten alle prijs verhinderen dat de negatieve kanten gepubliceerd worden.

Een eigen pers uitgeven waarin je daden uitgebreid positief voorgesteld worden.In opbouw.

Article Count:
1

Dossier Sportclubs

 

Een sportclub is een sportclub, en geen verdoken horecauitbating. Een sportclub mag voor een € 1200 een volledige infrastuctuur op het strand neezetten met het doel de sport voor hun leden te promoten. Sommigen denken echter dat ze alles mogen. NIET dus. Het is ook al te gemakkellijk alles onder de noemer sport samen te brengen terwijl het doel enkel en alleen is: Zoveel mogelijk geld binnenrijven. Personen leden maken voor EEN dag kan dus niet.


Article Count:
1

Dossier Politiek

 

Hier bekijken we de politieke deontologie en de werking van onze lokale bestuurders van naderbij.

Een ding valt op: Verdomd veel van hen hebben belangen in de immobiliensector En weinigen geven blijk van een eigen wil. Onze gemeenteraad werkt zoals een mierennest. Iedereen kent zijn plaats en allen werken ze voor het collectief. Een eigen mening bestaat niet.


 


 

 

Article Count:
11

Dossier Pers

.

Sedert jaren schrjven eerlijke betrouwbare journalisten over het Lippens Imperium en de onwelriekende zaakjes van de companie du Zoute , het gemeentebestuur enz. Telkens zijn deze artikelen echter nooit sterk genoeg om het recht te laten zegevieren. De macht van de Lippens is te sterk om op deze wijze doorbroken te worden. Vandaag bestaat de moglelijkheid dat wel te doen. Hopelijk wordt die kans vandaag wel benut.

Een ding is zeker: Reeds sedert 1991 verschijnen er regelmatig berichten over Lippens en zijn vastgoedimperium. Berichten die echter telkens de minder gekende en eerder duistere zijde van zijn geldgewin onderzochten. In de loop der jaren waren deze artikels mede de oorzaak dat heel wat plannen ten nadele van de Knokke-Heistse bevolking en ten voordele van de portefeuille van Lippens werden tegengehouden.

Jammer genoeg gebeurde deze strijd altijd op de achtergrond en besefte de lokale bevolking niet hoezeer ze telkens belazerd werden door hun bekende burgemeester. Nu 15 jaar later kunnen we aan de hand van deze inlichtingen toch zeggen dat de belangen van de burgemeester voorgingen op die van zijn stad. 15 jaar klachten en nu een gerechtelijk onderzoek? Maar laten we oppassen, als onze burgemeester er al 15 jaar in slaagde om gerechtigheid te ontlopen zal de kans er dik inzitten dat het dit keer opnieuw gebeurt.


Article Count:
26

Dossier Strand

 

Hier wordt aan de hand van een volledig onderzoek aangetoond hoe het gemeentebestuur van Knokke-Heist moedwillig de Horeca benadeelt ten gunste van de stranduitbaters.

 


 

 

Article Count:
1

Dossier Bouw

Hier onderzoeken we kritisch stap voor stap een aantal bouwprojecten in onze stad waarbij het vermoeden bestaat dat bij bepaalde projecten er mogelijks privebelangen voorrang hebben op het algemeen belang.

Article Count:
19

Dossier Parking

Hier wordt het parkingbeleid onder de loep gelegd. Zijn er andere belangen bij gemoeid dan enkel maar het opvolgen van het mobiliteitsplan?


In onderzoek.

Article Count:
1

Corruptie of slecht bestuur

Heerst er in Knokke-Heist Corruptie of slecht bestuur? Hier tonen we aan dat dat best mogelijk is.


Article Count:
3

Dossier Compagnie Du Zoute

De Compagnie Du Zoute is het immobilienbedrijf van onze burgemeester. In hoeverre beïnvloeden zijn privé belangen het stadsbelang?Links:

1. Internetsite van de Companie du Zoute

2. Verslag Algemene vergadering van 26 april 2006


Sinds kort is de nieuwe website van Compagnie Het Zoute online.
De site valt op door de openheid met alle mogelijk informatie over bestuurders, financiën en projecten van het vastgoedbedrijf van de familie Lippens.
Een hele ommezwaai voor de Compagnie, die zich een eeuw lang in geheimzinnigheid hulde.
Maar na de ophef rond de mogelijke omkopingszaak lijkt de Compagnie te hebben ingezien dat onbekend onbemind maakt.

Op de site komt men alles te weten over het ontstaan, de geschiedenis en de doelstellingen van de Compagnie. Ook de aandeelhoudersstructuur, bestuursorganen, financiële resultaten en zelfs dividenden op de 30.000 aandelen worden uitgelegd.
Meer dan tweederden van de aandelen zijn in handen van de familie Lippens en aanverwante families. Interessant is ook het uitgebreide overzicht van alle recente realisaties en toekomstige bouwprojecten in Knokke-Heist. (bron.HLN)

Article Count:
9

Dossier - Stads Schandalen

Nog bijlange niet alle mogelijke schandalen zijn, en zullen ooit worden onderzocht. Vandaar dat we een poging doen om de aandacht te vestigen op een aantal onduidelijklijkheden.

We laten U hierhierbij opmerken dat we er toch reeds een 7-tal aankaarten. Als we het spreekwoord: "Waar rook is, is vuur" in gedachten houden dan kunnnen we toch stellen dat we al met 7 brandhaarden zitten waarbij reeds 3 schepen en 1 burgemeester betrokken zijn(1/2 van het schepencollege).. Vindt U dat ook niet wat teveel van het goede.

Article Count:
14

Dossier LippensIedereen kent de streken van onze burgemeester. En iedereen vindt ze normaal. En iedereen vergeet met de tijd zijn strapatzen. In dit dossier volgen we dus gewoon zijn doen en laten want als bekenste burgemeester van België is hij een publiek figuur. Het mag geweten worden dat als hij de ene dag bijvoorbeeld vertelt dat hij TEGEN hoogbouw is, hij reeds in het geheim bezig is om het HOOGSTE gebouw van de kust te bouwen. Hij is Het voorbeeld bij uitstek van luistert naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden.

De hieronder aangehaalde teksten kunnen ook in de andere dossiers aangehaald zijn. Veel leesgenot.Article Count:
24