De Morgen 2005

 

Artikels in De Morgen in 2005 

 

2005 

 
DE MORGEN
Après nous, le déluge door Yves Desmet
publicatiedatum : 15-02-2005Twee
Zelden was de historische uitspraak van Marquise de Pompadour zo letterlijk toepasselijk als vandaag, op de vooravond van de inwerkingtreding van het Kyoto-protocol, een eerste voorzichtige stap om de opwarming van de aarde te voorkomen. Lang niet iedereen blijkt dat fenomeen even ernstig te nemen.
Het klopt inderdaad dat 100 miljoen jaar geleden, ten tijde van het Krijt, de aarde gemiddeld 9 graden warmer was dan nu en er krokodillen rond de noordpool zwommen. De aarde heeft dat overleefd, dus waarom zou ze het deze keer niet doen? Heel simpel: de planeet zal het wel overleven, maar haar zes miljard bewoners niet. Een opwarming van een halve graad tijdens honderd jaar industriële revolutie, gedurende welke er 35 procent meer kooldioxide in de atmosfeer werd gepompt, klinkt misschien niet zo dramatisch, maar is het wel.
Ook een heel langzame tsoenami heeft een verwoestende kracht en kan heel wat grondgebied van vlakke landjes zoals het onze voorgoed onleefbaar maken. Alleen, het langetermijnperspectief van zo'n catastrofescenario staat haaks op ons kortetermijndenken, zowel in politieke als in industriële kringen.
Zo meldde de federatie van de chemische industrie gisteren dat ze meer dan genoeg had gedaan en dat er geen tweede Kyoto-protocol moest komen. De balanscijfers van volgend jaar zijn nog altijd van groter belang dan maatschappelijke gevolgen binnen enkele decennia.
Het enige praktische gevolg van het kortetermijndenken is dat de maatschappelijke kostprijs van de uitvoering van het Kyoto-protocol, door het Nederlandse Planbureau geraamd op 0,4 procent van het bnp, alleen maar groter zal worden. Nu weigeren te investeren in Kyoto, op welke manier dan ook, zal de prijs in de toekomst alleen maar doen toenemen.
In Vlaanderen is, na de eliminatie van Groen! uit het politieke veld, stilaan een soort mentaliteit ontstaan waarbij ieder groen idee per definitie halfwassen en belachelijk is, en waarbij het van politieke stoerheid getuigt om de prille verwezenlijkingen op het ecologische vlak terug te schroeven. Nochtans gaat het niet om het voortbestaan van een partij, maar van een behoorlijk deel van ons eigen grondgebied. Ook al doet dat probleem zich pas voor binnen een paar generaties.
Ondanks die dreiging leven we in een land waarin het gemakkelijker is een bouwvergunning voor een nieuwe kerncentrale te bekomen dan eentje voor een nieuw windmolenpark. Dat laatste zou misschien het uitzicht ruïneren van de riante nieuwe appartementen van burgemeesters-projectontwikkelaars. Après nous, le déluge. Voor burgemeester Lippens en zijn opiniegenoten moet het niet eens vertaald
worden.
 
DE MORGEN
Het einde van de wereld door Cathy Galle
publicatiedatum : 16-02-2005Twee

Volgens baron Leopold Lippens, de burgemeester van Knokke-Heist, valt de verkoopprijs van een stuk grond in zijn gemeente nog reuze mee. Gisteren werd tijdens een openbare verkoping van een voormalig parkeerterrein aan de Zoutelaan 13,8 miljoen euro betaald voor een lapje grond van pakweg 2.000 vierkante meter. Een bedrag waar een normaal mens steil van achterover durft te vallen. De genaamde Leopold Lippens dus niet. "Het lijkt misschien veel, maar vergelijk dat eens met een stuk grond in het centrum van Brussel. Dan zou u pas vreemd opkijken", was zijn enigszins verveelde reactie.
Of de bewuste grond misschien heel uitzonderlijk gelegen is, probeerden we nog. "Nee hoor, het is een gewoon stuk grond waar vroeger een openbare parkeerplaats was en dat we nu niet meer nodig hebben. Vandaar de verkoop. We wilden ervan af."
Alles hangt natuurlijk af van het eigen waardepatroon. Voor baron Lippens is 13,8 miljoen euro wellicht niet zoveel als je het vergelijkt met het bouwproject dat de Compagnie Het Zoute even verderop aan het realiseren is, tussen het strand en natuurreservaat het Zwin. Voor alle duidelijkheid: de Compagnie is in handen van de gebroeders Lippens, burgemeester Leopold en diens broer en tevens Fortis-topman Maurice. In de toekomstige villaresidentie Finis Terrae - letterlijk het einde van de wereld - komen 48 appartementen, die elk minstens 3 miljoen euro zullen kosten.
Maar dat zijn gemeente een getto van rijken zou zijn, wil de burgervader toch wel stevig ontkennen. Hij maakt zich daar naar eigen zeggen al een hele tijd druk over. "Het is altijd hetzelfde in de media. Daar wordt Knokke voortdurend afgeschilderd als een gemeente die alleen maar voor de rijken is. Onzin noem ik dat. Iedereen kan hier terecht." Misschien, maar een blik op mijn bankrekening doet me toch wel behoorlijk twijfelen.
Cathy Galle
 

DE MORGEN
Oud parkeerterrein in Het Zoute brengt 13,8 miljoen euro op door Cathy Galle
publicatiedatum : 16-02-2005Binnenland
Recordbedrag voor lap bouwgrond in Knokke
Brussel
Eigen berichtgeving
Cathy Galle
Als u dacht dat alleen in het mondaine Monaco een optrekje voor een doorsneeburger onbetaalbaar is, dan bent u wellicht nog nooit in de Knokse buurt Het Zoute geweest. In de chique buurt, waar de rijkste Belgen samentroepen, verkocht het gemeentebestuur gisteren een oude parkeerplaats van om en bij de 2.000 vierkante meter voor de luttele som van 13,8 miljoen euro. Dat is ongeveer 6.900 euro per vierkante meter.
Het gemeentebestuur had ooit plannen om op het lapje grond op de hoek van de Zoutelaan en het Mussenpad een parking te bouwen, maar aangezien er in de buurt voldoende parkeerplaats voorhanden was, zag het daarvan af. Een openbare verkoop om de gemeentekas te stijven, leek hen een betere optie.
Burgemeester Léopold Lippens heeft wel enige ervaring met bouwprojecten en met vraagprijzen van gronden in zijn gemeente. Samen met zijn broer, Fortis-topman Maurice Lippens, heeft hij zelf een bouwfirma, Compagnie Het Zoute. En dus besloot hij om een openbare verkoop te organiseren, wat meestal een hogere prijs opbrengt, en de beginvraagprijs voor het lapje grond op 5 miljoen euro te leggen. "Anders zou men de gemeente kunnen verwijten dat we onze gronden voor een appel en een ei verkopen", gaf de burgemeester als verklaring. "En dat wilden we vermijden."
De verkoop gisteren op het gemeentehuis van Knokke-Heist bracht uiteindelijk bijna het driedubbele op: 13,8 miljoen euro. Geld waarmee Lippens vooral enkele leningen die de gemeente is aangegaan vervroegd wil afbetalen en ook bijkomende investeringen doen "die alle bewoners van zijn gemeente ten goede komen".
Het gigantische bedrag voor het lapje bouwgrond aan de Zoutelaan werd neergeteld door een privé-firma, die van plan is om appartementen neer te poten. De nieuwe eigenaar mag er van de gemeente een gebouw met vier bovengrondse en twee ondergrondse bouwlagen bouwen. Gevraagd om een reactie
op het astronomische bedrag dat binnengehaald werd, begon de burgervader gisteren vooral hevig te zuchten. "U hebt het over een gigantisch bedrag. Maar is dat wel zo? Er wordt altijd gezegd van mijn gemeente dat het een getto is voor enkel rijken. Dat is klinkklare onzin. Die 13,8 miljoen euro is misschien een hoog bedrag, maar vergelijk dat eens met een stuk bouwgrond van dezelfde grootte in laat ons zeggen de Brusselse Nieuwstraat. Geloof me, dit bedrag valt nog reuze mee. "
Volgens Lippens weet de koper van het stuk bouwgrond ook goed waaraan hij begint. "Die mensen hebben ook hun rekening gemaakt, hé. Als ze zo'n bedrag willen geven om de grond te hebben, dan weten ze ook wel dat ze wat ze erop zullen bouwen, voor een goede prijs verkocht zullen krijgen." Gisteren circuleerden al bedragen van 750.000 euro per appartement.
Baron Lippens weet uiteraard waarover hij spreekt. Het is namelijk niet de eerste keer dat er in zijn gemeente voor gigantische bedragen stukken grond of appartementen verkocht worden. Drie jaar geleden nog verkocht de gemeente in de buurt van de voormalige parking ook al een schooltje met dezelfde oppervlakte. De schatting bedroeg toen 2,3 miljoen euro, maar de verkoop bracht bijna dubbel zoveel op. Op die verkoop baseerde de gemeente zich ook om de beginprijs voor de oude parking vast te stellen.
Zelf is de burgemeester overigens ook met een nieuw projectje bezig: samen met broer Maurice bouwt hij een residentie van 48 luxeappartementen aan de grens met het Nederlandse Retranchement. Vraagprijs voor een optrekje: zo'n 3 miljoen euro. Van de 48 appartementen zijn er al voor de bouw begon 36 verkocht. (CG) Burgemeester Lippens: 'Dit bedrag valt echt nog reuze mee hoor'