CORRUPTIE OP HET STRAND deel 2


 

 

 

Open brief aan de Horeca

 

De hardknekkigheid waarmee het stadsbestuur weigert te luisteren naar de grootste werkgeversgroep van de stad, naar de provincie en naar de Regionale regering tart alle verbeelding. Ofwe zijn onze lokale leiders idioten ofwel zit er iets anders achter. Aan U waarde collega om het uwe ervan te denken. 

Maar voordat u oordeelt , informeer U deftig. Luister niet naar wat er gezegd wordt. Kijk naar de bewijzen. 

 

En, wees ervan overtuigd. U inkomen WORD bedreigd. 


 

 

 

Geachte Horeca collega’s.

Zoals U allen reeds heeft gehoord, heeft de VZW TER DIJK, bijgestaan door de Provincie West-Vlaanderen  uiteindelijk een jarenlange procedure bij de raad van state gewonnen.  Concreet betekend dit dat vanaf heden de badkarhouders enkel nog drank en versnaperingen mogen verkopen vanuit een verkooppunt; Dus geen concurentieele terrassen meer en gedaan met tapinstallaties in alsmaar groter wordende stranduitbatingen.

Zoals U ook weet is dit niet het standpunt van ons stadsbestuur; Deze laatste wil niet beter als dat er stranduitbatingen komen zoals we op de stranden van St Tropez en Zuid-Frankrijk vinden. Allen, in deze landen bestaat er reeds geen uitgebreide horeca op de dijk en zijn het eindelijk geen stranduitbatingen, maar echte horecazaken. En in tegenstelling tot Knokke waar de kostprijs van een strand maar ongeveer 3000 E kost betaalt men in het warme zuiden algauw een kleine 30.000 Euro per jaar.

Ook de concessies worden er beter geregeld. In tegenstelling tot bij ons, waar alles reeds op voorhand geregeld is moet men daar jaarlijks insteken. En is er een anti-corruptiewet die alles regelt.

Nu, op zich heeft het stadsbestuur een reglementering, alleen hij wordt niet gevolgd en is dus alleen de inkt en het papier waarop hij gedrukt is. Zo mochten de strandterrassen eerst maar 20m bedragen, om uiteindelijk op 50m2 te worden gebracht.  Meerdere vaststellingen door deurwaarders uitgevoerd bewijzen echter dat meerdere terrassen reeds 140m2 beslaan.

Badkarhouders moesten bijvoorbeeld eerst ook om 18.00 gesloten zijn. Uiteindelijk werd het 20.00 Hr , maar aangezien vanwege het stadsbestuur ook hier geen controle op was , hebben we deurwaarders vaststellingen die bewijzen dat  sommige badkarhouder-bars tot 22.00 Hr. Openbleven.

NU, ...? wie is hier piet lul.

Als je weet dat een horeca-uitbater op de dijk bijvoorbeeld GEEN raamverkoop mag doen indien hij niet over een verbruiksruimte van ongeveer een 30 zitplaatsen beschikt.  Diezelfde horeca-uitbater ook nog verplicht wordt om:  een uitbatingvergunning te hebben, een diploma voor te leggen, een  rookverbod aan zijn klanten moet opleggen, enz. En last but not least: De horeca moet met torenhoge personeelasten (tussen 30 en 40%) en BTW tarieven van 21%  concurreren  tegen leurders die hetzelfde kan aanbieden met  enkele studenten, een BTW tarief van 6%., alsook een forfaitaire belastingsvoet. En dit tijdens de mooiste maanden van het jaar. Daar waar op de dijk de vrije markt een rol speelt, is er op het strand sprake van regelrechte bescherming. Zo kan niemand zonder toestemming van het gemeentebestuur een concessieaanvraag indienen.

Misschien wist u bijvoorbeeld ook niet dat de lokale politie een akkoord heeft gesloten met het stadsbestuur waarin bepaald werd dat de politie NIET optreed in geval van overtredingen op het strand.  Te grote en onwettige bouwwerken, in België correctioneel strafbaar kunnen dus niet door de politie bestraft worden.   Als U, als burger deze strafbare feiten aanbrengt, dan beland uw klacht in feite in de prullenmand.

Nu, voor zover ik dacht is de politie er toch om de wet te eerbiedigen. Niet dus te Knokke.  Daartegen heeft de VZW TER DIJK bij het comité P , alsook bij de procureur ook een klacht ingediend. Nu, deze laatste speelt golf met onze burgemeester, dus.?  We wachten af.

De huidige reglementering is er niet zomaar gekomen. 3 jaar geleden , in 2005 werd het RUP strand en dijk opgesteld.  Daarvoor waren er echter wel 6 jaren onderzoek aan voortgegaan en kon iedere betrokkene zijn argumenten inbrengen.  Welnu, onze waarde burgemeester is er in geslaagd om door politiek gekonkelfoezel de minister een wet te doen tekenen waarbij deze eerbiedwaardige excellentie EIGENHANDIG het provinciale plan heeft veranderd. Hij heeft namelijk persoonlijk een uitzondering voor Knokke gegeven.  Dus geachte collega, in een democratie zoals België is het mogelijk dat een minister , op vraag van een eigenwijze en machtswellustige burgemeester een wet goedkeurt waarbij NIET IEDERE BELG gelijk is voor de wet en waarbij hij eenvoudig zijn eigen administratie aan de kant zet. Vaarwel onze grondwettelijke rechten.

Enkele horecahouders verenigd in de  VZW TER DIJK hebben deze wet dus aangevochten en we hebben nu recht gehaald.

We zijn niet tegen een beperkte drankverkoop, maar over de jaren heen hebben de misbruiken zich opgestapeld. Het is onlogische dat een horeca-uitbater, wiens zaak handenvol geld kost en waarvan iedereen weet dat het een ZEER ZWAAR en MOEILIJK beroep is , waarbij de winsten zeker niet uit de hemel vallen zo buiten spel wordt gezet. Net voor onze deur kan een leurder ongestraft dezelfde diensten verlenen, zonder onder dezelfde BTW tarifering te vallen (6 in plaats van 21 %) , zonder dezelfde huurgelden (3000 Euro per jaar tegenover 3000 euro per maand), grotere oppervlaktes (500 tot 800 zitplaatsen tegenover 40 – tot 150) enz...

Twee jaar geleden heft de VZW o.a; ook het eten op het strand tegengehouden.  Ja, volgens het stadsbestuur mocht het kunnen dat de badgasten vanuit hun badstoel kreeft, salades enz.. konden eten.  De vraag of het nadelig zou zijn voor de lokale Horeca werd nooit gesteld. 

Alhoewel we nu in feite gewonnen hebben en deze misbruiken dus niet meer kunnen weten we echter dat het stadsbestuur zich NOOIT bij deze uitspraak zal neerleggen. Wetten tellen bij hen alleen maar als ze in hun voordeel zijn. Dat de ganse Belgische kust vindt dat de horeca moet worden beschermd is van geen tel in Knokke-Heist. Het is ondenkelijk dat ze zich hier vergist hebben, of is er meer aan de hand ?   Terugkijkend op de weinig transparante mannier van werken van de Cie du Zoute, de schandalen binnen dit bedrijf, en de mannier waarop dezelfde familie ook een belangrijke bank omzeggens op de fles heeft weten jagen kunnen we ons wel vragen stellen over de integriteit van deze personen.  Het is nu toch duidelijk vastgesteld dat de familie Lippens niet om een leugen verlegen zit indien het hen een voordeel geeft en uiteindelijk voor niets terugdeinst om hun wil door te drijven.

In de pers laten zowel het stadsbestuur als de badkarhouders uitschijnen als zou de provincie VOOR  terrassen op het strand zijn en helmaal niet akkoord gaan met de VZW TER DIJK. Welnu, dit is een regelrechte leugen. Het Provinciebestuur was diegene die de wet opstelde en die de terrassen langs de Belgische kust verbood. En het was ook het Provinciebestuur die de VZW TER DIJK steunde in haar beroep bij de Raad van State.
Nu, U kunt de gehele voorgeschiedenis volgen op onze site www.knokke-waakhond.com - dossier strand.  Daarin wordt haarfijn aan de hand van bewijsmateriaal de gehele voorgeschiedenis tot 2006 getoond.
 
Ondertussen heeft een van uw collega s een klacht ingediend tegen een badkarhouder die eenvoudigweg  zijn concessie als BAR openhield. Deze badkarhouder had het jaar daarvoor zijn zaak overgelaten met een clausule dat hij binnen een straal van .... km geen gelijkaardige zaak mocht beginnen. Hij nam daarop een stranduitbating over, vernieuwde die in een bar en verplaatste gewoon zijn zaak 200 m verder op het strand. Klachten de overnemer werden totaal genegeerd. Ook op het stadhuis. De man was daarop verplicht, wilde hij zijn nieuwe zaak niet verliezen, een advokaat te raadplegen. De VZW TER DIJK stelde zijn eigen advokaat ter beschikking en er  werd klacht ingediend.  In het voorjaar van dit jaar komt de zaak voor, en nu al , met de bewijzen die we hebben verzameld zijn er sterke aanwijzingen dat de zaak grandioos zal worden gewonnen.  MAAR?  ..... met Knokke-Heist weet je het nooit.

In januari 2009 heeft de Raad van state dus uitspraak gedaan en de VZW TER DIJK op alle punten gelijk gegeven. GEEN TWEEDE HORECALIJN op het strand.  Maar het nieuws was nog maar pas van de pers of schepen MAXIM WILLEMS wist al te vertellen dat het stadsbestuur zich daar niet bij ging neerleggen.  Bronnen hebben ons gemeld dat met hulp van Maxim Willems de badkarhouders zich ondertussen verenigen in een VZW. Diezelfde schepen heeft, volgens onze bronnen  toch,  ook al een schrijven rondgestuurd naar diezelfde badkarhouders dat hen beperkingen oplegde in verband met de terrassen. Maar, noch altijd volgens een bron op het stadhuis, zouden bepaalde badkarhouders alweer grotere Bars op het strand plaatsen.

De strijd is bijlange nog niet gedaan. Met de huidige economische crisis zal het voor vele horeca-uitbatingen een zwaar jaar worden. Dus, indien U overtredingen vaststelt op het strand, meld het ons.  Via deurwaarders (politie weigert van op te treden) kunnen we de wet nillen willens laten toepassen. Meld het echter ook aan de politie, eis Uw wettelijke rechten op en geeft ons het PV nummer door.  Via onze acties zullen we met name ook de politie DWINGEN haar werk ui te voeren.

Veel leesgenot.

Alain van Geeteruyen.

Mocht U vragen hebben kunt U ook terecht op ons mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.