Lippens betrapt door burgers?


Van 2 wakkere Knokke-Heistenaren deze info doorgekregen.

1. Betreffende ' Ter zake"

2 Betreffende de persconferentie waarin onze burgemeester ontkende dat hij er iets mee te maken had.?


 

 

GBL militanten intimideren oppositie?


 

 

Op het forum werd een post gezet met verwijzing naar mogelijke betrokkenheid van onze burgemeester bij zware criminele feiten, die mogelijks in de doofpot beland zijn. Zijn naam komt ook voor in de Dutroux dossiers, waar volgens politiedossiers anonieme brieven werden gevonden bij een pooier van minderjarige meisjes. Ook blijkt dat de politie van Knokke-Heist nagelaten heeft bepaalde informatie "JUIST"  door te sturen naar Neufchateaû. 

Bovenstaande link brengt U via een 2 tal linken naar het forum. Het is wat omslachtig.

 


We laten Lippens aan het woord en geven daarop tegenwoord.


ps: ik daag het stadsbestuur uit om het tegendeel te bewijzen.

 

 

Lippens op Canvas

zie de uitzending van ter zake van 21 september 2006


VLD in voorakkoord met de GBL

Goed mogelijk, zelf zeer realistisch als men hun programma bekijkt en hun uitspraken analyseert: Wij zijn niet anti Lippens.


 Is een voorakkoord echter niet ergens zijn kiezers belazeren. Want men verzwijgt wel bepaalde zaken waarvan men denkt dat sommige niet door het eigen kiezerspubliek zullen worden aanvaard? 

t'is al ver gekomen:  Da's wel geen politiek meer, da's  bedriegt den boel.


 De bijna volstrekte macht die de GBL in Knokke-Heist bezit, is ongezond en leidt tot favoritisme, cliëntelisme en corruptie.

 

Wie heeft er het meeste baat bij een totaal vernieuwd casino?

Wie wilt de reserve kopen en casino en reserve in één project laten samensmelten?

Wie kan zo op de rug van de gemeente zichzelf verrijken? VLD - Geen anti-Lippenspolitiek

 

Anti Lippens: De VLD zet daarmee de toon. Je bent dus ofwel VOOR Lippens of Tegen. Iedereen die dus niet akkoord met de huidige politiek zaken gaat wordt dus een anti -Lippens.

Anti is negatief, dus iedere oppositie wordt voorgesteld als NEGATIEF. De oudste truk ter wereld. 


Wat de kiezer niet weet is dat

  1. alle VLD leden die niet echt Lippens fan waren van de kiezerslijst werden geweerd. Binnenskamers.
  2. Wat de gemiddelde VLD fan ook niet weet is dat Verwilghen GEEN kopleider mocht zijn. Het VLD bestuur heeft gestemd en het scheelde niet veel of Verwilghen lag buiten. Zijn mogelijke populariteit was een gevaar voor de lokale kopstukken.  


Zn zij hebben dus vooraf al hun keus gemaakt. Als ze niet Anti-Lippens zijn ze Pro Lippens. Als ze Pro Lippens zijn gaan ze akkoord met bouwgesjoemel, belangenvermenging, en anti democratie.


Natuurlijk gaan ze terug mee,  want de laatste zes jaar waren ze al lid van de GBL, en dat heeft hun geen windeieren gelegd . Schepenpostjes, OCMW voorzitter, politieraad enz… allemaal goed betaalde jobs die ze zeker niet mogen verliezen. Kost wat kost. En gezien ze zes jaar gelden stemmen hebben verloren door bij de GBL te gaan proberen ze die verloren stemmen terug te halen door terug apart met een VLD lijst te komen. Maar die verloren stemmen waren proteststemmen. Dus ze belazeren hun eigen kiezers. Tststs, deontologisch niet netjes hoor.??


 Veel mensen vergeten dat zes jaar terug R@@k grotendeels ontstaan is doordat VLD leden die NIET met de partij van Lippens wilden samenwerken uit hun eigen partij werden weggestemd en dan maar besloten om met afgevaardigden uit ander politieke strekkingen een echte oppositie partij te stichten. Vanuit het niets werden toen 2100 stemmen behaald, goed voor 2 zetels. Niet slecht he.

 Ikzelf ben Liberaal in hart en nieren, maar zo’n mulletrekkers die volg ik niet. Een VLD stem te Knokke is dus evengoed een GBL stem. En  we weten wat dat betekent.

Door in feite uit de GBL te stappen hopen ze enkel wat zetels meer te krijgen zodat hun eigen mandatarissen WEER zetelen. Met hun huidige uitspraken hebben ze daarbij de burgemeester al het signaal gegeven dat de samenwerking doorgaat.  Van een Hypocrisie tegenover hun kiezerspubliek, dat niet akkoord gaat met een samenwerking, gesproken? Maar we moeten het toegeven. Ze hebben VEEL geleerd van onze burgemeester in de laatste 6 jaar. Vooral om hem niet tegen te spreken.

 

nieuwsupdate 17 september: Vanuit zeer betrouwbrareVLD  bron zou nu reeds een voorakkoord zijn afgesloten. Na een paar telefoontjes en rondvragen mellde een ander VLD bron dan weer dat hij/zij niet wist van enig voorakkoord?   


 

Wist U:

dat onze burgemeester 6 dagen in de gevangenis heeft gezeten in Spanje ?

Waarschijnlijk niet. Maar volgens eigen zeggen  heeft hij zes dagen in de petoet verbleven.

En we weten nu al allemaal dat hij NIET liegt.


 De bijna volstrekte macht die de GBL in Knokke-Heist bezit, is ongezond en leidt tot favoritisme, cliëntelisme en corruptie.

 

 

 

Vlaanderen beschouwt politici en ambtenaren als corrupt [studie KUleuven2006]

 


Een studie uitgevoerd door de KU Leuven wees uit dat de mensen denken dat politic corrupt zijn. Dat refecteert hun wantrouwen in de overheid.  Ik zou zeggen:Gelijk hebben ze, wij in Knokke hoeven daarvoor zelfs geen onderzoek te laten uitvoeren.    

 

 

Knokke-Heist in statistieken   

 

Link naar enkele statistieken over onze stad. [ FOD - Economie, KMO,  middenstand en Energie]


 

Knokke-Heist heeft 3 Miljard oude Belgische rank aan schulden.

34.000 inwoner en 3.000.000.000 schulden,

= ongeveer 89.000 BEF schuld per INWONER, klein - Joung en oud.


 De bijna volstrekte macht die de GBL in Knokke-Heist  bezit, is ongezond en leidt tot favoritisme, cliëntelisme en corruptie.

Dat is de kostprijs die wij betalen om Lippens zijn vastgoed te laten renderen ?

 Een hoog geplaatst gemeentelijk ambtenaar wist ooit hetvolgende over de schuldenlast te vertellen: Gezien een gemeente altijd zeker is van een aantal inkomsten (belastingen, parking enz...) worden leningen aangegaan in functie van de inkomsten.

Laten we stellen dat geld kan geleend worden aan 5% en dat de jaarlijkse opbrengesten 100.000.000 € zijn.  Welnu het idee is dat er deze 100.000.000 groot genoeg moeten zijn om de 5% rente te betalen.    

Tijd voor goed beleid [ACW-Brugge/knokke 2006]

Knokke-Heist onder de loep

Bij ACW Knokke-Heist weten ze wat ze willen. “Wij komen op voor een solidaire gemeente met aandacht voor werknemers. Een gemeente die het lokale verenigingsleven ondersteunt en oog heeft voor de zwakste schakel, zowel als het over verkeersveiligheid, betaalbare huisvesting of de toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten gaat”, zegt ACW-voorzitter van Knokke-Heist Wilfried Gussé.

 


 We hebben geluk, we zijn niet alleen. Iedereen vraagt hetzelfde. Maar vanf het de geldbelangen van Lippens kan schaden: I shet antwoord altijd Negatief. Vriednelijk, verdoken en omzwachteld met beloftes, maar het blijft een NJET, laten we dat ZEKER niet vergeten.

 

Via deze weg worden netelige vragen gesteld aan het gemeentebestuur


 hun antwoord wordt ook integraal gepubliceed.

 

Ingestuurd door lezers. 


Het grote voordeel van de Vlaming is dat hij kan lachten om zijn miserie. 

dus: stuur U verkiezingsmopjes en ludieke verhaaltjes. 

Vlaams Belang - Vlott Visie.


 

 alsnog een kleine commentaar: De maatregelen die het stadsbestuur heeft genomen in verband met de veiligheid, zijn rechtstreeks te wijten aan deze problematiek die reeds jarenlang door het VB naar voor wordt gebracht. nadat hun voorstellen werden genegeerd heeft het de huidige meerderheid deels hun ideeën ingepikt?

 We vinden het echter jammer dat het VB zich niet meer bezig houdt met de veiligheid en criminaliteit binnen het huidige stadsbestuur. Witte-boord criminaliteit kost onze  maatschappij duidelijk meer geld dan vandalisme op straat. 


     

 

 

Lippens belooft opening van het nieuwe zwembad tegen Pasen 2004

eerste steen al gelegd, jammer genoeg is ie in 2006 terug verloren gegaan.


 

vrijdag 15 september 2006 - 19 uur
VERKIEZINGS DEBAT

 

Moderator:
Lieven Verstraete (VRT)

ZAAL RAVELINGEN


(de Vrièrestraat)
gratis toegang
Voorprogramma:

jongerendebat
Wat brengt de toekomst voor Knokke-Heist?

www.jcikh.be Marnixring
De Blinckaert


VU: Geert Weymeis, vzw JCI Knokke-Heist, Jozef Dhoorelaan 132/11 8300 Knokke-Heist
AUB, niet op de openbare weg gooien!
Wat brengt de toekomst voor Knokke-Heist?
VU: Geert Weymeis, vzw JCI Knokke-Heist, Jozef Dhoorelaan 132/11 8300 Knokke-Heist
www.jcikh.be
Marnixring
De Blinckaert

De Dwarsligger


 Ingestuurd door?  maar wel een nadenkertje.  

Mocht je, dwarsligger op een lijst staan. We wensen je veel geluk. Je kan het gebruikten.  

Stadskrant augustus - September 2006

verantwoordelijke Uitgever: Leopold Lippens


s

Klik Hier

 

Link naar de persoonlijke blog van van Frank Naert VLD strekking.  


We kennen de man niet en het ziet ernaar uit dat zijn opmerkingen in de Blog uit het hart komen. Maar hij ging wel akkoord met de geheime onderhandendelingen tussen stadsbestuur, sportclubs en badkarhouders die ertoe leidden dat ze oneerlijke concurrentie konden voeren tegen   de Horeca.  Toen die laatste daarover een open gesprek wou zweeg hij.?

 En de VLD mandatarissen stemden TEGEN de Horeca, dit niettegenstaande de Hugo Deplekker, één van hun mandatarissen VOOR de verkiezingen hoog bij laag zwoor dat HIJ het schandalig vond dat de Horeca zo werd behandeld. Ondertussen is hij wel directeur geworden van het Rijksinternaat en voert hij, weeral geheime onderhandelingen, met de Cie. du Zoute (Burgemeester) over een eventuele verkoop van het Rijksinternaat.  Zeker niet om er betaalbare woningen te bouwen.

 

R@@K-Spirit strijdvaardiger dan ooit!


 

 

Oppositie effectief buiten spel gezet - Democratie monddood  te Knokke 

Met een volstrekte meerderheid van de GBL kan de oppositie weinig doen. Voor elke gemeenteraad vergaderd de GBL namelijk eerst in privé. In deze vergadering, die geheim is, wordt aan de raadsleden verteld welke de punten zijn op de volgende gemeenteraad en wat de wensen en ideen zijn van de burgemeester. Daar kunnen ze ook eventueel hun kritiek kwijt, maar het resultaat is op voorhand al bekend. De wil van de burgemeester gaat voor.. De anderen kunnen enkel nog maar JA knikken.

Op de gemeenteraad wordt dus altijd UNANIEM door de GBL JA gestemd op voorstellen die door onze burgemeester zijn voorgesteld. zelfs onthouding is, op sommige uitzonderingen na in minder belangrijke dossiers, niet toegestaan.Op alle belangrijke projecten moet JA worden gestemd.

De oppositie KAN dus effectief NIETS doen. - Protesteren, Ja, en dat wordt genoteerd. Punt.

 Resultaat: de democratie waarvoor onze voorouders hebben gestreden is EFFECTIEF uit Knokke-Heist verbannen en heeft plaatsgemaakt voor verlicht despotisme, met een vleugje diktatuur.


In opbouw.