Dossier Knokke-Heist - Sociaal

Project Heulebrug

Is het sociale bouwproject van Knokke-Heist wel zo sociaal als men ons wil laten geloven?

  Aangekocht aan 4.5 - 5.20 € de m2 wordt sociale bouwgrond uiteindelijk verkocht aan 125 - 275 €. Dat kan alleen in Knokke


 

1. Site van heulebrug 

2. US site over Heulebrug - At any cost 

3. 2001 - Stadsbestuur niet gehaast met bouw.   


1.Inleiding  

2.Strijd tegen Disney Architectuur

3.Verkoop Heulebrug start in 2003''
800 aanvragen voor betaalbare woning in nieuwe Heistse wijk


 

 Inleiding

Maar hoe sociaal is dat project wel en was het ooit wel de bedoeling om echte sociale woningen te bouwen? Wat zeker is dat te Knokke er 3 X minder sociale huurwoningen zijn als in de rest van de Vlaamse gemeentes. Nochtans had burgemeester Lippens beloofd dat HEULEBRUGGE het sociale project zou zijn voor de minder gegoeden in Knokke. Maar we kennen hem nu al langzamerhand. Weer eens een voorbeeld van “luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden.”


Het begon in 1998 toen Knokse stadsbestuur voor bouw van de ruim 400 sociale woningen een beroep deed op een bekend en . berucht Amerikaans-Luxemburgse architectenduo Andres Duany en Leon Krier.

Daarvoor was de grond onteigend aan de toenmalige prijs van 180 tot 210 frank per vierk ante meter?

Dit waren de woorden van onze burgemeester in de krant De morgen van 3 juni 1998:

In Knokke wordt het alvast een heus sociaal project met een relatief bescheiden prijskaartje, verzekert burgemeester Leopold Lippens. "Wij zullen erover waken dat het betaalbaar blijft. Het is nu eenmaal zo dat - met de grondprijzen in Knokke - veel Knokkenaars het moeilijker krijgen om hier te blijven wonen." Lippens schat de prijs van een nieuwe woning op drie tot vier miljoen frank.

In 2004 protesteerde het ACW terecht en vroeg zich af waarom de grondprijs voor die kavels nu in eens tussen minimum 136,41 € (5.503 BEF) en maximum 272,94 € (11.010 BEF) per vierk ante meter bedroeg. De gronden waren toch onteigend door een overheid voor Sociale woningen? Waarom wachtte men ook zolang om de gronden te verkavelen. Misschien speculeerde het WIS, de vereniging waarin ook het stadsbestuur zetelt op de grondprijzen?

Het Knokse stadsbestuur deed echter alsof zijn neus bloedde. In 2000 voorzag het verkiezingsprogramma van onze burgemeester als in projecten voor de inwoners van Knokke-Heist om betaalbaar te wonen. Het verkiezingsprogramma voor 2006 belooft dat opnieuw en zweert nu bij 500 sociale woningen. Van Hypocrisie gesproken.

De huidige prijsstijging ( in 2003) in de woonsector is volgens mijnheer De Proot van de bouwmaatschappij Huysentruyt niet te wijten aan de stijging van lonen of de prijs van materialen. "Die evolutie is het gevolg van de schaarse bouwgrond en de verdubbeling van de bouwgrondprijzen.

Onze commentaar : Maar hier werd de grond door het stadsbestuur in 1998 onteigend om juist betaalbare sociale woningen te bouwen. Aan de prijs van 1998.

Laten we nu eens de “wijze” woorden lezen van onze bestuurders , ze kunnen het toch zo goed konden zeggen.

Artikel van het laatste nieuws in 2003.

Schepen Maxim Willems Ligt er wakker van:

Nachtmerrie voor gemeentebestuur
Schepen Maxim Willems noemt het sociaal en goedkoop wonen een nachtmerrie voor het gemeentebestuur. "Het bestuur kan er weinig aan verhelpen. Er komen veel gepensioneerden naar de badstad wonen, er zijn de tweede verblijvers en de algemene reglementering. Het grootste probleem vormen de gezinnen die boven de OCMW-grens leven en geen aanspraak kunnen maken op voorzieningen. Een gedeeltelijke oplossing kunnen wij bieden door het sociaal verhuurkantoor dat samenwerkt met het OCMW

Onze commentaar: Schepen Willems, uw bestuur heeft toch mede die gronden onteigend aan de bouwprijzen van 1998 en Mr. Proot zegt nu juist dat de prijsstijging van die sociale loten niet te wijten is aan de lonen of materialen maar aan de bouwgrond. Verklaart U mij dans eens waar die meerwaarde naar toe is gegaan? Is het normaal dat een stadsbestuur geld verdient op de rug van de minst bedeelden van onze stad? Of dient dit geld misschien om een van uw vele VZW’s te sponseren.

Guy Demeestere, (advocaat die met het stadsbestuur samenwerkt.)

Volgens Guy Demeester voorzitter van de huisvestingsmaatschappij 't Heist Best, is de nood aan sociale woningen zeer hoog. "Het is moeilijk om op de markt woningen te vinden en oudere woningen worden zeer snel gesloopt. De wachtlijsten zijn zo lang dat het tot zeven jaar kan duren vooraleer wij een woning kunnen aanbieden. Enig soelaas moet komen van het project Heulebrug en Duinenwater", denkt Demeester

Commentaar: Mr. Demeester, kent U wel uw dossiers, bent u dan ook vergeten dat de grond ten behoeve van de sociale woningnood reeds in 1998 werd aangekocht en dat die prijs ondertussen meer dan 25x is gestegen. Heeft u daarover ooit vragen gesteld. Heeft U de belangen van uw mensen behartigd, of behartigd U de belangen van het stadsbestuur. Meester Demeeseter werkt als advokaat voor het stadsbestuur.

 

Burgemeester Lippen in micro zonder zout in 2004

Daarom hebben we ook een sociale, of tussen aanhalingstekens, is een slechte woord, een verkaveling voorzien met betaalbare prijzen voorzien die Heulebrug heet, waar dat er 500 huizen zullen gebouwd worden, die een schitterende verkaveling zal zijn, ietwat zoals Brugge, met water, met torens, met dit, met dat. Waar dat de gemiddelde prijs van een huis tussen de vijf, euh, tussen de zeven en de tien miljoen zal zijn. Niet Euro’s hé,

Commentaar: In 1998 beloofde onze burgervader sociale woningen van 2 tot 3.000.000 fr. In 2004 veranderd hij zijn terminologie en spreekt nu van betaalbare woningen tussen de 7 en 10.000.000 fr.- 13.000.000  Betaalbaar voor wie? U zit in uw ivoren toren en heeft totaal geen benul van wat betaalbaar is met gemiddelde loon van een arbeider of bediende.

Nu, mij maakt ge niet ook wijs, dat Lippens als mede-eigenaar van de bekendste bouwpromotor van de kust, de Compagnie du Zoute, geen projecties naar de toekomst heeft gemaakt en deze prijsstijgingen had voorzien.

Het is algemeen bekend dat de clan Lippens al altijd jaren vooruit kijkt, en nu zou dit hen onbekend zijn gebleven? Dat geloof ik niet. Des te meer dat de burgemeester daarvoor indertijd de een van de bekendste architectenbureaus van de USA aansprak om dit project te verwezenlijken. Dat dit bureau niet altijd even geliefd was en door sommigen zelf als controversieel bekeken was hem een worst.

Maar het is toch op zijn minst raar dat de eindelijke voltooiing van het project, in 2006 nog altijd niet af is terwijl het project "Finis Terrae" van de burgemeester, waar appartementen aan € 3.000.000 worden verkocht, klaar was in 4 jaar tijd. Maar ja, dat was dan ook geen sociaal bouwproject. 

 


 2.De strijd tegen de Disney-architectuur

 door Thea Swierstr

Artikel uit DE MORGEN

publicatiedatum : 25-01-2003
Binnenland


Disney-architectuur noemt Jos Vandenbreeden van het Sint-Lukasarchief het: neo-Normandische flatgebouwen opgetrokken naast historisch waardevolle Normandische villa's. Vooral in de Knokse deelgemeenten Duinbergen en Het Zoute is dat het geval. Vandaar dat het Sint-Lukasarchief de kustgemeente heeft voorgedragen als een van de meest bedreigde plekken ter wereld. Burgemeester Leopold Lippens stelt evenwel dat hij zich juist hard inspant voor het behoud van het erfgoed, al ervaren Knokkenaren dat niet zo.

Een foto van Normandische villa's aan de Bergdreef in de Knokke-Duinbergen genomen in 1930 en eentje van 2002: een wereld van verschil. Van de vele villa's resten er anno nu nog een of twee tegen een decor van hoogbouw. De nieuwjaarskaart die het Sint-Lukasarchief rondzond met voornoemde afbeeldingen laat niets duidelijk genoeg zien hoe zij over deze evolutie denkt.

"Knokke-Heist staat model voor de hele kust, zowel op het vlak van verloedering en afbraak van waardevolle gebouwen als op het gebied van Disney-architectuur", vindt Jos Vandenbreeden, directeur van het Sint-Lukasarchief. "Naast zo'n Normandische villa staat nu een neo-Normandisch flatgebouw. Men breekt het patrimonium af en vervangt het door neppatrimonium."

Vandaar dat het Sint-Lukasarchief Knokke-Heist heeft voorgedragen voor opname op de lijst van meest bedreigde erfgoed ter wereld, die het World Monuments Fund in New York bijhoudt. "We hopen zo dat de gemeente, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Gemeenschap en de intercommunale meer doen dan 73 villa's beschermen."

De Knokse burgemeester LeopoldLippens lijkt niet meteen wakker te liggen van de handelswijze van het Sint-Lukasarchief. "We glimlachen hierom. Volgens mij heeft het Sint-Lukasarchief de neiging om zich een beetje tegen te spreken. Aan de ene kant vinden ze dat moderne architectuur past in elke omgeving, maar aan de andere k ant vinden ze dat bepaalde architectuur gevrijwaard en beschermd moet worden."

Zelf zegt Lippens ook voorstander te zijn om de uit het interbellum daterende Normandische villa's de beschermen. "Ze moeten een lijst maken van alle gebouwen van deze periode en die voordragen om te klasseren. Dat zou ik toejuichen." Wel pleit hij eerder voor het beschermen van een gevel dan voor een heel gebouw. "Het moet leefbaar blijven. Stel dat ze een krotwoning klasseren waar je niet eens een bad in kunt steken, dan wordt het net een museum." Dat de voordrachtslijst voor de te beschermen gebouwen momenteel 73 villa's telt en niet meer ligt volgens zowel Lippens als het Sint-Lukasarchief aan Monumenten en Landschappen. "Als wij over een gebouw discussiëren, zegt het Sint-Lukasarchief 'ja', Monumenten en Landschappen 'nee' en Knokke-Heist 'ja'", aldus de burgemeester.

Monumenten en Landschappen gaat nu eenmaal niet over één nacht ijs. "Er worden zeer uitgebreide studies gemaakt, waarbij het niet de bedoeling is alle gebouwen van een periode te beschermen", legt Staf De Witte, afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Gemeenschap in Brugge, uit. "De afweging is zuiver of een gebouw cultuurhistorische en bouwkundige waarde heeft. Het moet een pand zijn dat een speciaal uitzicht heeft in het stadsbeeld en ook op zich een bepaalde waarde heeft. De waardevolste gebouwen bewaren we dan voor het nageslacht."

Financieel zou het ook onmogelijk te dragen zijn om alle gebouwen uit bepaalde tijdperken te beschermen. Dan zouden de aan bescherming gekoppelde subsidies de pan uit swingen. De Witte: "Mocht er geen financieel aspect aan vastzitten, dan was het veel minder een probleem om gebouwen te beschermen."

Vandenbreeden is niet helemaal overtuigd van de welwillendheid van Lippens. Hij verwijst daarbij naar een studie die het Sint-Lukasarchief had opgemaakt van het Knokse patrimonium en die met de burgemeester besproken is. "Toen wilde hij zeker 400 villa's bewaren, wat meer is dan waarmee Monumenten en Landschappen akkoord ging. Maar we hebben al ondervonden dat uit de selectie de beste panden al verdwenen zijn en vervangen zijn door banale architectuur. Wij waren het beu dat wij een studie gemaakt hadden waarvan de adviezen niet opgevolgd werden. Daarom die kaart."

Vraag een willekeurige inwoner van Knokke-Heist naar de kwestie en hij of zij plaatst meteen vraagtekens bij de beschermingsdrang van Lippens. "Ik denk dat het de burgemeester weinig uitmaakt als er iets verdwijnt in de Lippenslaan. Zolang het maar niet in Het Zoute is, w ant dat is zijn achtertuin. Het is daarom zeker nodig om te reageren", zegt een kritische Philipp e Van Becelaere. "Waar je ook gaat hier in de stad, overal zijn er bouwwerken. Ze smijten hier alles plat", zegt ook Linda Verbauw.

Toch laat Lippens zich niet verleiden door vastgoedmakelaars, verzekert hij. "Dat is uitgesloten. Er zijn BPA's (bijzonder plan van aanleg, TS) voorzien die uiteindelijk Het Zoute in zijn geheel beschermen. Duinbergen is helaas achtergebleven omdat particulieren bij de Raad van State gedaan kregen dat ze oude gebouwen met historische waarde konden afbreken. Als je huis op het punt van klasseren staat en je kunt er een gebouw voor in de plaats optrekken, dan stijgt de waarde enorm. Toch moet kwaliteit primeren op de gulzigheid van vastgoedmakelaars." Hoe het ook zij, duidelijk is dat de actie van het Sint-Lukasarchief geen onbezonnen daad is. In 1997 kreeg het via een nominatie het Brusselse Flageygebouw op de monumentenlijst. Vandenbreeden: "Dan komt zoiets op wereldschaal in de schijnwerpers en krijg je het alsnog beschermd."


 

 

3.,,Verkoop Heulebrug start in 2003''
800 aanvragen voor betaalbare woning in nieuwe Heistse wijk

KNOKKE-HEIST - De infrastructuurwerken in de verkaveling Heulebrug in Heist zitten op schema en de verkoop van de eerste woningen en percelen start in de loop van 2003. Dat zegt algemeen directeur Geert Sanders van de West-Vlaamse Intercommunale. De WVI antwoordt daarmee op vragen van lezers die meer duidelijkheid willen over de stand van zaken rond deze wijk.

Wie langs de werf rijdt, heeft sinds januari niet veel vorderingen kunnen vaststellen. Die indruk hebben althans sommige inwoners. De bergen zand liggen er al maanden, maar wegen zijn er nog steeds niet te zien. ,,De gemeente geeft de indruk niet gehaast te zijn die wijk uit de grond te stampen en iets voor de jonge inwoners van Knokke-Heist te willen doen'', staat in een lezersbrief aan onze redactie.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist ontkent dat het niet gehaast zou zijn. Volgens eerste schepen Maxim Willems zitten de infrastructuurwerken op schema, niettegenstaande het zeer natte weer van de voorbije maanden. De riolering is bijna klaar en de aannemer is begonnen met het graven van de waterpartijen en het bouwen van de pompgemalen. Eind september startte het bedrijf eveneens al met de aanleg van de fundering voor het wegennet van dit nieuwe dorp. Dat zegt ook algemeen directeur Geert Sanders van de WVI. ,,Dit is het grootste werk dat de intercommunale in haar 35-jarig bestaan ooit heeft gerealiseerd. Tegen volgende zomer zullen de infrastructuurwerken klaar zijn.''


Kostprijs
Pas als alle wegen zijn aangelegd, kan de WVI de percelen definitief opmeten. De verkoop van de loten kan dan in de loop van 2003 starten. Schepen Willems wil zich nog niet uitspreken over de prijzen. Als we de geruchten van de voorbije maanden mogen geloven, zal een appartement 4 tot 5 miljoen frank kosten en een rijhuis 7 tot 8 miljoen frank . Sanders: ,,Het is logisch dat de loten aan de rand van de verkaveling met prachtig zicht op de polders de duurste zullen zijn, maar er zal zeker ook in die prijssegmenten een aanbod zijn. Laat ons stellen dat de verkaveling een gevarieerd aanbod zal bevatten met voor elk wat wils.'' Het gemeentebestuur heeft in het verleden al laten verstaan dat het een deel van de infrastructuur voor zijn rekening zal nemen, mochten de prijzen voor de percelen boven het Vlaams gemiddelde uitsteken.

Ook was er eerder al sprake van een tentoonstelling waarop de gemeente en de WVI Heulebrug zouden voorstellen. Die expo was gepland voor augustus 2001, maar die datum is intussen al lang voorbij. In een reactie zegt het gemeentebestuur dat de WVI al een video heeft laten maken. De rest van het didactisch materiaal zou echter nog niet klaar zijn. De intercommunale verzekert dat uitstel geen afstel is en die tentoonstelling er alsnog komt. Op dit ogenblik staan alvast 800 mensen op de wachtlijst om in Heulebrug een betaalbare (?) woning te verwerven. (PPK)

24/11/2001