Corruptie of slecht bestuur

Corruptie op het strand deel 1

 

Corruptie of slecht bestuur in Knokke? 

 

Zoals altijd is niets wat het lijkt in Knokke. Voor het oog van de camera en in openbare vergaderingen vertellen schepen en burgemeester hun verhaal, maar als er niemand meeluistert worden totaal andere woorden gesproken.

Trop c'est Trop 

   


 

 

Mogelijkheid ot corruptie in het huidige systeem van strandbeheer.

De toekomst zal het uitmaken. Eén ding is zeker, het stadsbestuur weigert hardnekkig elke vorm van discussie met VZW TER DIJK. Alle pogingen om tot een opbouwende dialoog te komen werden, en worden nog steeds stelselmatig afgewezen. Daarenboven desinformeert het stadsbestuur de burger! Door het opduiken van twee officiële documenten met betrekking tot de strandproblematiek komen de onzuivere praktijken van het Knokse stadsbestuur aan het licht. Vanaf het begin van de strandkwestie kwam er nooit een dialoog tot stand. Tijdens de zomer van 2001 waren alle beslissingen immers al in stilte genomen en de weinige gesprekken die naderhand werden gevoerd, waren enkel bedoeld om de gemoederen te sussen, mensen te desinformeren en te misleiden. Al vanaf augustus 2001 zou het stadsbestuur geen inschikkelijkheid tonen. We hebben er het raden naar waarom dat zo is. Persoonlijke vendetta en jaloezie van een schepen? Moet de opstandige horeca een lesje worden geleerd? Is het verboden om in het Knokke van Lippens een andere mening te hebben? Wij hebben er geen idee van en de vraag blijft open. Een stadsbestuur beschuldigen van slecht bestuur en mogelijks corruptie is geen lichtzinnige zaak. Duistere praktijken in de openbaarheid brengen maakt zeker geen vrienden, maar ons geduld is ten einde. De beschuldigingen van VZW TER DIJK aan het stadsbestuur van Knokke staven we ondermeer met twee officiële documenten van het stadsbestuur zelf. Een moglelijks derde bewijsstuk betreft het verslag dat de VZW TER DIJK zelf moest opstellen naar aanleiding van een COnvenant-vergadering op het gemeentebestuur van 18 maart 2001 a. Een eerste daterend van augustus 2001, waarin schepen Denorme, toenmalig verantwoordelijke voor het strand, schrijft dat hij zijn 'eigen reglementering' zal toepassen voor zover hij daarin zin heeft en waarin hij duidelijk zijn voorkeur voor de badkarhouders tegenover de horeca toont. De man zal zich, tijdens een bespreking met de provincie voorstellen als "Piet de Norme, Verdediger der Badkarhouders". (Tegenbezwaar VZW TER DIJK) b. Een tweede schrijven, waarin het stadsbestuur opnieuw de argumenten uit de eerste brief aanhaalt en duidelijk de kant van de badkarhouders verkiest (Tegenbezwaar van de VZW TER DIJK)

c. Een verslag van het Convenant van 18 maart 2001, vergadering waarin het stadsbestuur beloofde streng op te treden en iedereen wees op zijn burgerzin?


Uiteindelijk komt het er in deze briefwisseling op neer dat het stadsbestuur van oordeel is dat de horeca al genoeg verdient. Het zijn immers "enkel de badkarhouders die investeren in het welzijn van de stad. Badkarhouders hebben een zwaar en moeilijk beroep en de horeca in Knokke is zelf niet creatief genoeg."Dit is ronduit beledigend en onjuist en toch heeft het stadsbestuur dat zo neergeschreven. Het is dus lang niet overdreven als wij de volgende beschuldigen tegenover het stadsbestuur uiten: * Het ontbreekt hen aan enige vorm van burgerzin.


* Het is een ondemocratisch bestuur dat regeert via machtsmisbruik * Wie hun mening niet lijdzaam volgt, wordt via een campagne van leugens en desinformatie in diskrediet gebracht.


Wij zijn bereid deze beschuldigen voor de rechtbank te verdedigen. Wij weerleggen zondermeer alle argumenten van het stadsbestuur. Waarde medeburgers, veel leesplezier.

 

Het ganse verhaal.Zie dossier strand